Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 9 » Hóa học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút etilen môn Hóa Học lớp 9 THCS Ngô Quyền

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 11/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 830 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi
Câu 1

Liên kết đôi C=C trong phân tử etilen có đặc điểm là:

A.

Cả hai liên kết đều kém bền vững, dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.

B.

Có một liên kết bền, một liên kết kém bền nhưng cả hai đều dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

C.

Cả hai liên kết đều bền vững.

D.

Có một liên kết bền, một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

Câu 2

Trong phản ứng cháy giữa etilen và oxi, tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O sinh ra là:

A.

1 : 1

B.

1 : 2

C.

1 : 3

D.

2 : 1

Câu 3

Dẫn khí etilen qua dung dịch brom thấy dung dịch brom mất màu. Phương trình hóa học được viết là:

A.

CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br

B.

CH2=CH2 + Br2  CH2-Br-Br-CH2

C.

CH2=CH2 + Br2  CH2=CHBr + HBr

D.

CH2=CH2 + Br2  CH3-CHBr2

Câu 4

Khi cho etilen vào dung dịch brom làm bình chứa dung dịch brom tăng lên a gam. Đó là khối lượng của:

A.

khối lượng khí brom.

B.

khối lượng của brom và etilen.

C.

dung dịch brom.

D.

của khí eilen.

Câu 5

Đốt cháy 4,48 lít etilen, thể tích oxi cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A.

13,44 lít

B.

44,8 lít

C.

8,96 lít

D.

4,48 lít

Câu 6

Dẫn các khí CH4, CH2=CH2, CH3-CH=CH2 qua nước clo. Phương trình hóa học của phản ứng là:

A.

Cả (2) và (3)

B.

CH2=CH2 + Cl2  CH2Cl-CH2Cl (2)

C.

CH3-CH=CH2 + Cl2  CH3-CHCl-CH2Cl (3)

D.

CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl (1)

Câu 7

Dẫn hỗn hợp etilen và metan có thể tích 2,24 lít đi qua dung dịch brom thấy còn 1,12 lít khí bay ra. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:

A.

16g

B.

24g

C.

32g

D.

8g

Câu 8

Dụng cụ để xác định sự nhanh chậm của chuyển động của một vật gọi là:

A.

Nhiệt kế.

B.

Ampe kế.

C.

Tốc kế.

D.

Vôn kế.

Câu 9

Cho 2,8lít hỗn hợp etilen và metan (đktc) đi qua bình chứa dung dịch brom thấy có 4 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích metan trong hỗn hợp là:

A.

Đáp án khác.

B.

0,56 lít

C.

2,24 lít

D.

1,12 lít

Câu 10

Dẫn từ từ 2,24 lít hỗn hợp khí gồm etilen và metan đi qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy có 1,12 lít một chất khí thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp là:

A.

60% và 40%

B.

Kết quả khác.

C.

55% và 45%

D.

Cùng là 50%

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh