Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 11 » Toán học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút hàm số lượng giác môn toán lớp 11 Trường Thpt Trần Hưng Đạo

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2436 lượt xem Lượt thi 121 lượt thi
Câu 1

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

 là :

A.

ymax = 3\( \sqrt{2}\) + 1 ; ymin = - 1 

B.

ymax = 2 ; ymin = 0

C.

ymax = \( \sqrt{2}\) - 1 ; ymin = 0 

D.

ymax = 3\( \sqrt{2}\) - 1 ; ymin = - 1 

Câu 2

Giá trị lớn nhất của hàm số:

là.

A.

B.

ymax = 2\(\sqrt{3}\)

C.

ymax = 1 + \(\sqrt{3}\)

 
D.

Câu 3

Cho hàm số: f(x) = 2 sin x .Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.

B.

C.

D.

f( x + kπ ) = f(x) ∀k ∈ Z

Câu 4

Chu kì nhỏ nhất của hàm số: f(x) = sin2x + 2cos3x là :

A.

T = 4π

B.

T = 2π

C.

T = π

D.

T = \(π \over 2\)

Câu 5

Cho hàm số:  y = f(x) = sinπx .Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A.

f(x +k) = f(x)  ∀k ∈ Z

B.

f(x +2m) = f(x)  ∀m ∈ Z

C.

Hàm số đồng biến trong khoảng (0; ½)

D.

Đồ thị hàm số đối xứng qua gốc tọa độ O.

Câu 6

Cho hàm số:

Gọi D là miền giá trị của hàm số

A.

D =[-2; 1]

B.

D =[-2; 6]

C.

D =[-7; 3]

D.

D =[-2; 3]

Câu 7

Tìm chu kì của hàm số:  f(x) = A cos λx + Bsinλx 

A.

B.

T = 2λπ

C.

T = λπ

D.

Câu 8

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.

 Đồ thị hàm số y = -cosx  được suy từ đồ thị hàm số y = cosx   bằng cách vẽ đối xứng đồ thị của hàm số y = cosx   qua trục hoành.

B.

Đồ thị hàm số   được suy từ đồ thị hàm số  y = cosx bằng cách tịnh tiến theo phương trục hoành về phía phải  đơn vị.

C.

Đồ thị hàm số y = |cosx|  được suy từ đồ thị hàm số  y = cosx  bằng cách vẽ đối xứng đồ thị của hàm số y = cosx  qua trục tung.

D.

 Đồ thị hàm số y = cosx + 2  được suy từ đồ thị hàm số y = cosx bằng cách tịnh tiến theo phương trục tung về phía trên 2 đơn vị.

Câu 9

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A.

Hàm số y = tanx và y = cotx  có cùng chu kì π

B.

Hàm số y = cotx  và y = cotx  là các hàm số chẵn.

C.

Hàm số y = sinx và y = cosx có cùng tập xác định.

D.

 Hàm số  y = sinx  và y = tanx  là các hàm số lẻ.

Câu 10

Cho hàm số: f(x) =  cos2x + 4sinx.

Lựa chọn phương án đúng.

 

A.

Hàm lẻ.

B.

Hàm số có miền giá trị trong khoảng ( 0; 4 )

C.

Hàm chẵn.

D.

Hàm không chẵn, không lẻ.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh