Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 9 » Vật lý
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút máy biến thế môn Lý lớp 9 THCS Ngọc Thụy

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 893 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi
Câu 1

Máy biến thế, máy phát điện đều dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, nhưng chúng khác nhau ở chỗ nào?

A.

Máy biến thế biến đổi hiệu điện thế xoay chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

B.

Máy biến thế biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

C.

Cả 3 đáp án sai.

D.

Máy biến thế biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

Câu 2

Trong máy biến thế, các bộ phận có tên như sau :

A.

Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn thứ cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn sơ cấp.

B.

Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn cung cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn thứ cấp.

C.

Cả 3 đáp án sai.

D.

Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn thứ cấp.

Câu 3

Nếu đặt vào hai đầu của cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt sẽ như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng :

A.

Biến thiên : Tăng, giảm một cách luân phiên đều đặn.

B.

Không biến thiên.

C.

Luôn tăng.

D.

Luôn giảm.

Câu 4

Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?

A.

Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

B.

Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

C.

Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

D.

Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

Câu 5

Thiết bị có vai trò quan trọng "nhất" trong quá trình truyền tải điện năng đi xa là:

A.

Cột điện

B.

Máy biến thế.

C.

Tất cả đều quan trọng như nhau.

D.

Dây dẫn to

Câu 6

Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 4400 vòng. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A.

Một kết quả khác

B.

20 vòng.

C.

96800 vòng

D.

200 vòng

Câu 7

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 500 vòng dây, muốn tăng hiệu điện thế lên bốn lần thì cuộn thứ cấp phải quấn thêm bao nhiêu vòng.

A.

125 vòng.

B.

1500 vòng.

C.

1750 vòng.

D.

2000 vòng.

Câu 8

Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai đầu cực của máy là 2000V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 40 000V. Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào? Cuộn nào mắc vào hai đầu đường dây tải điện? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A.

n2/n1 = 40, cuộn có n1 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

B.

n2/n1 = 20, cuộn có n2 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

C.

n2/n1 = 1/20, cuộn có n2 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

D.

n2/n1 = 1/40, cuộn có n1 vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

Câu 9

Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều, không đổi để chạy máy biến thế? Câu trả lời nào sau đây là đúng?

A.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế chỉ có thể tăng.

B.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế không biến thiên.

C.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì không tạo ra từ trường trong lõi của máy biến thế.

D.

Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế chỉ có thể giảm.

Câu 10

Máy biến thế đặt tại các trạm biến thế thường được nhúng vào dầu với mục đích gì?

A.

Để cho các bộ phận không bị ăn mòn.

B.

Tất cả sai

C.

Làm mát máy biến thế.

D.

Để máy biến thế dễ dàng dịch chuyển.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh