Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 3 » Toán học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 3 Trường Võ thị sáu

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 603 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi
Câu 1

Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là:

A.

86 cm

B.

48 cm

C.

28 cm

D.

96 cm

Câu 2

Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

A.

34 học sinh

B.

27 học sinh

C.

24 học sinh

D.

21 học sinh

Câu 3

Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì được hiệu là:

A.

8765

B.

8999

C.

7654

D.

8876

Câu 4

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:

A.

24 cm

B.

16 cm

C.

8 cm

D.

20 cm

Câu 5

Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là:

A.

11022

B.

10000

C.

10999

D.

11233

Câu 6

Tìm số trừ biết số bị trừ là 45 và hiệu là 18? Số trừ là:

A.

37

B.

27

C.

53

D.

63

Câu 7

Có 2 nguồn sách. Nguồn thứ nhất có 9 cuốn sách, nguồn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách nguồn thứ nhất. Hỏi cả 2 nguồn có bao nhiêu cuốn sách.

A.

21 cuốn sách

B.

24 cuốn sách

C.

27 cuốn sách

D.

12 cuốn sách

Câu 8

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:

A.

99998

B.

99990

C.

88888

D.

99999

Câu 9

Có 372 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Biết mỗi ngăn có số sách như nhau

A.

186 quyển

B.

172 quyển

C.

62 quyển

D.

126 quyển

Câu 10

Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 5 chữ số trừ đi số lẻ bé nhất có 4 chữ số thì được hiệu là:

A.

98997

B.

98998

C.

98999

D.

98987

Câu 11

Kết quả của biểu thức: 24 + 36 x 8 là

A.

212

B.

312

C.

302

D.

480

Câu 12

Diện tích một hình vuông là 9 cm 2 . Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A.

3 cm

B.

12 cm

C.

4 cm

D.

36 cm

Câu 13

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:

A.

50 số

B.

72 số

C.

Không thể tính được

D.

18 số

Câu 14

Sắp xếp các số: 23456; 23546; 23654; 23564; 23465 theo thứ tự lớn dần như sau:

A.

23456; 23546; 23654; 23564; 23465

B.

23456; 23465; 23546; 23564; 23654

C.

23456; 23465; 23546; 23654; 23564

D.

23546; 23654; 23564; 23465; 23456

Câu 15

Tổng của số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A.

21010

B.

22240

C.

53010

D.

19900

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh