Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 5 » Toán học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 5 trường tiểu học Lê Quý Đôn

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2484 lượt xem Lượt thi 150 lượt thi
Câu 1

Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3: 

A.

 872

B.

203

C.

161

D.

738

Câu 2

Trung bình cộng của hai số là 183. Biết một trong hai số là 98. Tìm số còn lại. Số còn lại là:

A.

281

B.

464

C.

85

D.

268

Câu 3

Giữa hai số chẵn có 31 số lẻ. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

62

B.

63

C.

64

D.

65

Câu 4

Tổng hai số là 32916 và hiệu hai số là 320. Tìm số lớn.

A.

16298

B.

16618

C.

32596

D.

16778

Câu 5

Tích của hai số bằng 47742. Nếu tăng số thứ nhất lên 4 lần và giảm số thứ hai đi 3 lần thì tích mới của hai số là:

A.

3979

B.

572904

C.

35807

D.

63656

Câu 6

Trong một phép trừ, sau khi bớt ở số bị trừ đi 134 đơn vị và thêm vào số trừ 128 đơn vị thì hiệu của phép trừ đó là 619. Tìm hiệu ban đầu của phép trừ. Hiệu ban đầu của phép trừ là:

A.

613

B.

357

C.

625

D.

881

Câu 7

Giữa hai số tự nhiên có 25 số tự nhiên khác. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

23

B.

24

C.

25

D.

26

Câu 8

Tính giá trị của biểu thức a + b : 12 với a = 312 và b = 2460. Giá trị của biểu thức là

A.

231

B.

517

C.

751

D.

321

Câu 9

Khi nhân một số với 36. Một bạn đã đặt nhầm các tích thẳng cột với nhau và được kết quả là 41967. Tích đúng là:

A.

4663

B.

167868

C.

1166

D.

1165

Câu 10

Giữa hai số lẻ có 28 số chẵn. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

54

B.

55

C.

56

D.

57

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh