Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 6 » Toán học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Khuyến

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 807 lượt xem Lượt thi 7 lượt thi
Câu 1

Cho đường thẳng m và năm điểm A, B, C, D, E không thuộc m, cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Số đoạn thẳng nhiều nhất cắt m là:

A.

5.

B.

6.

C.

7.

D.

4.

Câu 2

Hai điểm thuộc về hai nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng a thì.

A.

Đoạn thẳng nối hai điểm không cắt đường thẳng a.

B.

Một trong hai điểm thuộc đường thẳng a.

C.

Hai điểm thuộc đường thẳng a.

D.

Đoạn thẳng nối hai điểm cắt đường thẳng a.

Câu 3

Những ví dụ nào sau đây không phải là mặt phẳng?

A.

Mặt cầu.

B.

Trang giấy.

C.

Cánh cửa.

D.

Mặt bàn.

Câu 4

Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a. Biết đoạn thẳng AB không cắt a, đoạn thẳng BC cắt a, đoạn thẳng CD không cắt a. Khi đó đoạn thẳng AD:

A.

Trùng với a.

B.

Không cắt a.

C.

Cắt a.

D.

Tất cả ý trên đều sai.

Câu 5

Cho hai mặt phẳng có chung bờ a. Chọn khẳng định đúng:

A.

Chỉ có đúng một điểm đồng thời thuộc hai nửa mặt phẳng.

B.

Không có điểm nào đồng thời thuộc hai nửa mặt phẳng.

C.

Có vô số điểm đồng thời thuộc hai nửa mặt phẳng.

D.

Tất cả ý trên đều sai.

Câu 6

Trên một nửa mặt phẳng bờ a lấy điểm A, trên nửa mặt phẳng đối lấy hai điểm B và C (A, B, C  a). Gọi M và N thứ tự là giao điểm của AB và AC với đường thẳng a. Khi đó:

A.

Tia CM nằm giữa hai tia AC và CB.

B.

Tia CM nằm giữa hai tia BA và BC.

C.

Tia BN nằm giữa hai tia BA và BC.

D.

Tia BN nằm giữa hai tia AB và AC.

Câu 7

Hai đường thẳng cắt nhau chia hình thành bao nhiêu mặt phẳng?

A.

2.

B.

4.

C.

1.

D.

3.

Câu 8

Hai điểm thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng a thì:

A.

Một trong hai điểm thuộc đường thẳng a.

B.

Đoạn thẳng nối hai điểm cắt đường thẳng a.

C.

Đoạn thẳng nối hai điểm không cắt đường thẳng a.

D.

Hai điểm thuộc đường thẳng a.

Câu 9

Cho đường thẳng m và năm điểm A, B, C, D, E không thuộc m. Trong hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng m, có một mặt phẳng chứa ít nhất:

A.

2 điểm.

B.

5 điểm.

C.

3 điểm.

D.

4 điểm.

Câu 10

Cho hình vẽ bên, kí hiệu (I), (II) là hai nửa mặt phẳng bờ a. Chọn khẳng định đúng:

1

A.

 (I); M  (II); P  (II).

B.

 (I); M  (I); P  (I).

C.

 (II); M  (I); P  (I).

D.

 N  (I); M  (II); P  (I).

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh