Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 8 » Vật lý
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu môn Lý lớp 8 THCS Thái Thịnh

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 630 lượt xem Lượt thi 5 lượt thi
Câu 1

Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ "năng suất tỏa nhiệt" sau đây, mệnh để nào đúng?

A.

Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện

B.

Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt

C.

Năng suất tỏa nhiệt của một vật

D.

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Câu 2

Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất

A.

Vì than rẻ hơn củi

B.

Vì than dễ đun hơn củi

C.

Vì năng suất tỏa nhiệt của than lớn hơn củi

D.

VÌ than có nhiệt lượng hơn củi

Câu 3

Người ta dùng 15 kg củi khô có thể để đun sôi 12lít nước từ 24oC. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Hiệu suất của bếp có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

H = 2,055%

B.

H = 2,550%

C.

H = 2,505%

D.

H = 2,525%

Câu 4

Khi dùng bếp củi để đun sôi 3 lít nước từ 24oC người ta đốt hết 1,5kg củi khô. Cho năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ. Hỏi nhiệt lượng đã mất mát trong quá trình đun nước là bao nhiêu?

A.

ΔQ = 140424J.

B.

ΔQ = 1404240J.

C.

ΔQ = 14042400J

D.

ΔQ = 14042,4J.

Câu 5

Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

A.

Q = 4,05.108J; m = 9,2g.

B.

Q = 4,05.108kJ; m = 9,2kg

C.

Q = 4,05.108J; m = 9,2kg.

D.

Q = 4,05.108kJ; m = 9,2g.

Câu 6

Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15oC thì mất 10 phút. Biết rằng chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng nước. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106J/kg. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa?

A.

m = 0,00387kg.

B.

Một kết quả khác

C.

m = 0,387kg

D.

m = 0,0387kg

Câu 7

Biết rằng cần phải tốn 0,25kg dầu hỏa mới làm cho 4,2lít nước từ 16oC nóng tới 96oC. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q = 44.106J/kg. Hiệu suất của bếp dầu có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

H = 11,83%

B.

Một kết quả khác

C.

H = 13,83%

D.

H = 12,83%

Câu 8

Biết năng suất tỏa nhiệt của than bùn là q = 1,4.107J/kg. Hỏi nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12kg than bùn là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A.

Q = 16,8.106J

B.

Q = 16,8.107J

C.

Q = 16,8.107kJ

D.

Q = 16,8.106kJ

Câu 9

Biết rằng phải tốn tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5lít nước ở 20oC. Hỏi hiệu suất của bếp dầu dùng để đun lượng nước trên là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng.

A.

H = 22,9%

B.

H = 32,9%

C.

H = 12,9%

D.

H = 42,9%

Câu 10

Phải đốt bao nhiêu củi khocó nhiệt lượng là 150000kJ? Muốn có nhiệt lượng như thế cần bao nhiêu kilôgam xăng? Cho năng suất tỏa nhiệt của củi khô và xăng lần lượt là: q1 = 13.106J/kg; q2 = 46.106J/kg;

A.

m1 = 11,54 g củi khô; m2 = 32,6 kg xăng.

B.

m1 = 11,54 kg củi khô; m2 = 0,326 g xăng

C.

m1 = 115,4 g củi khô; m2 = 3,26 g xăng.

D.

m1 = 11,54 kg củi khô; m2 = 3,26 kg xăng.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh