Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 9 » Hóa học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút rượu etylic môn Hóa Học lớp 9 THCS Nguyễn Văn Tiết

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 661 lượt xem Lượt thi 6 lượt thi
Câu 1

Đun nóng a gam một hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6 g nước và 72 g hỗn hợp 3 ete. Giá trị của a là:

A.

91,6 g

B.

93,6 g

C.

95,8 g

D.

96,3 g

Câu 2

Đốt cháy một lượng rượu đơn chức A thu được 4,4 g CO2 và 3,6 g H2O. Công thức phân tử của rượu là:

A.

C2H5OH

B.

CH3OH

C.

C3H7OH

D.

C4H9OH

Câu 3

Rượu etylic có công thức phân tử là C2H6O. Công thức cấu tạo của nó là:

A.

CH3-CH2-OH (1)

B.

CH2-CH2-OH2 (3)

C.

Cả (1) và (2)

D.

CH3-O-CH3 (2)

Câu 4

Đun nóng 132,8 g hỗn hợp rượu đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 111,2 g hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Số mol mỗi ete là:

A.

0,8 mol

B.

0,4 mol

C.

0,2 mol

D.

Tất cả đều sai

Câu 5

Đun nóng m1 gam rượu no đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC thu được m2 gam một chất Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của X là:

A.

C3H7OH

B.

Kết quả khác

C.

C4H9OH

D.

C2H5OH

Câu 6

Trộn 100 cmrượu etylic tinh khiết với 100cm3 nước thu được hỗn hợp có thể tích là:

A.

Nhỏ hơn 200 cm3

B.

Lớn hơn 200cm3

C.

200 cm3

D.

Không xác định được

Câu 7

Cho hỗn hợp gồm 1,6 g rượu A và 2,3 g rượu B là 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na 1,12 lít H2(đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là:

A.

C2H5OH, C3H7OH

B.

C3H7OH, C4H9OH

C.

Kết quả khác

D.

CH3OH, C2H5OH

Câu 8

Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18,8 g hỗn hợp 2 rượu kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của rượu etylic thấy sinh ra 5,6 lít H2 (đktc). Công thức phân tử 2 rượu đó là:

A.

CH3OH, C2H5OH

B.

C2H5OH, C3H7OH

C.

C3H7OH, C4H9OH

D.

C4H9OH, C5H11OH

Câu 9

Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?

A.

CuO

B.

Tất cả đều được

C.

CuSO4 khan

D.

Một ít Na

Câu 10

Trong dung dịch rượu X 94% (theo khối lượng). Tỉ lệ số mol rượu : số mol nước là 43 : 7. Rượu X có công thức phân tử là:

A.

CH3OH 

B.

C4H9OH

C.

Kết quả khác

D.

C2H5OH

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh