Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 6 » Toán học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút số nguyên âm. Tập hợp và thứ tự trong tập hợp số nguyên THCS Láng Hạ

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 10/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 732 lượt xem Lượt thi 2 lượt thi
Câu 1

Số đối của số nguyên âm lớn nhất:

A.

Là số nguyên dương lớn nhất.

B.

Là 0.

C.

Không tồn tại vì không xác định được.

D.

Là số nguyên dương nhỏ nhất.

Câu 2

Có bao nhiêu số nguyên âm nằm giữa – 60 và – 2010 ?

A.

1950 số.

B.

1949 số.

C.

1948 số.

D.

1951 số.

Câu 3

Trong các cách sắp xếp sau theo thứ tự tăng dần, cách sắp xếp nào đúng?

A.

– 20; - 15; - 12; 0; 8.

B.

8; 0; - 12; - 15; - 20.

C.

– 15; - 12; - 20; 0; 8.

D.

 0; - 20; - 15; - 12; 8.

Câu 4

Số nào sau đây không nằm giữa – 11 và – 3 ?

A.

-8

B.

-2

C.

-5

D.

-10

Câu 5

Khẳng định nào sau đây là sai:

A.

B.

|x| = |-x| 

C.

D.

|a| > |b| thì a > b

Câu 6

Trên trục số điểm – 5 và 5:

A.

Cách nhau 5 đơn vị.

B.

 Nằm ở chiều âm.

C.

Nằm ở chiều dương.

D.

Cách đều điểm 0.

Câu 7

Trong các cách sắp xếp sau theo thứ tự giảm dần, cách sắp xếp nào đúng?

A.

– 8; - 4; 0; 9; 19.

B.

0; 19; 9; - 4; 0; - 8.

C.

19; 9; 0; - 4; - 8

D.

19; 9; 0; - 8; - 4.

Câu 8

Khẳng định nào sau đây là sai:

A.

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.

B.

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.

C.

Số 0 không phải là số nguyên.

D.

Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

Câu 9

Cho a, b, c Z và a < b < c < 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

|a| < |b| < |c| < 0

B.

|a| < |b| < |c| 

C.

|a| > |b| > |c|

D.

|a| = |b| = |c|

Câu 10

Tập hợp số nguyên và tập hợp số tự nhiên không có cùng tính chất nào sau đây?

A.

 Đều có tập hợp con là N*.

B.

 Đều chứa các phần tử nhỏ hơn 0.

C.

Đều chứa số 0.

D.

Đều chứa các phần tử lớn hơn 0.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh