Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 10 » Toán học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút tam thức bậc hai môn Toán Trường Thpt Chu Văn An

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 12/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 995 lượt xem Lượt thi 47 lượt thi
Câu 1

Cho phương trình x2 - (m - 2)x + 2m - 4 = 0. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, với giá trị nào của m thì x12 + x22 = 12?

A.

m = 10

B.

m = 14

C.

m = 12

D.

m = 0

Câu 2

Tập nghiệm của phương trình   trong trường hợp m ≠ 0 là:

A.

B.

C.

R\{0}

D.

ø

Câu 3

Với giá trị nào của m thì phương trình m2x - 2m = (m + 2)x + 2 có vô số nghiệm?

A.

m = -1

B.

m = - 4

C.

m = 2

D.

m = -6

Câu 4

Với giá trị nào của p thì phương trình p2x - p = 4x - 2 vô nghiệm?

A.

p = 2

B.

p = 0

C.

p = 2 và p = -2

D.

 p = - 2

Câu 5

Cho phương trình x2 - 2(m + 3)x + m2 + 3 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm không âm?

A.

m > -3

B.

m -3

C.

m ≥ -1

D.

m > -1

Câu 6

Một bạn học sinh giải và biện luận phương trình   như sau:

1. Tập xác định của phương trình:  

2. Trên D ta có: (*) ⇔ 5x + 3 = 5 (mx -1) (1)  

3. (1) ⇔ 5(1-m)x = 2

4. Vậy: + nếu m = 1 thì phương trình vô nghiệm.

+ nếu m ≠ 1 thì phương trình có nghiệm  

Lập luận trên sai từ bước nào?

A.

Bước 4

B.

Bước 1

C.

Bước 2

D.

Bước 3

Câu 7

Với giá trị nào của m thì phương trình  có nghiệm x = 1?

A.

B.

C.

D.

Câu 8

X là một oxit sắt, biết 16 g X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 2M, X là:

A.

Fe3O4

B.

Fe2O3

C.

Không xác định được.

D.

FeO

Câu 9

Cho phương trình: x2 - 4x + m2 - 3m + 1 = 0. Với giá trị nào của m, phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x13 + x23 = 76?

A.

m = 1

B.

m = 0

C.

m = -2

D.

m = -3

Câu 10

Cho phương trình (m + 2)x2 + (2m + 1)x + 2 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

A.

m < -2

B.

m > 2

C.

m = -2

D.

m = 2

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh