Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 9 » Hóa học
Loading...

Đề kiểm tra 15 phút tính chất hóa học của axit môn Hóa Học lớp 9 THCS Phú Hoà

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 536 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi
Câu 1

Hòa tan một lượng sắt vào 500 ml dung dịch H2SO4 thì vừa đủ. Sau phản ứng thu được 33,6 lít khí hiđro (đktc). Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 là:

A.

3M

B.

3,2M

C.

4M

D.

2,9M

Câu 2

Hòa tan hoàn toàn 14,7 g hỗn hợp Mg, Zn, Ni bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A.

25 g

B.

36 g

C.

26 g

D.

30 g

Câu 3

Cho những axit sau: H2SO3, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4. Dãy các oxit axit nào sau đây tương ứng với các axit trên:

A.

SO2, N2O5, SO3, CO2, P2O3

B.

SO2, NO2, SO3, CO2, P2O5

C.

SO2, N2O5, SO3, CO2, P2O5

D.

SO2, NO2, SO3, CO2, P2O4

Câu 4

Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:

A.

5,18 g

B.

5,81 g

C.

6,18 g

D.

6,81 g

Câu 5

Cho 0,8 gam CuO và Cu tác dụng với 20 ml dung dịch H2SO4 1M. Dung dịch thu được sau phản ứng gồm:

A.

có CuSO4 và H2SO4.

B.

có CuSO3 và H2SO4.

C.

chỉ có H2SO4.

D.

chỉ có CuSO4.

Câu 6

Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit HCl và axit H2SO4 loãng:

A.

CuO

B.

Cu

C.

Mg

D.

MgCO3

Câu 7

Để trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 3,65%?

A.

495 g

B.

Kết quả khác.

C.

500 g

D.

510 g

Câu 8

Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí?

A.

Fe(OH)2, Fe, MgCO3

B.

BaCO3, Mg, K2SO3.

C.

CaCO3, Al2O3, K2SO3.

D.

NaOH, Al, Zn.

Câu 9

Cho 4,2 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A.

11,3 g

B.

9,5 g

C.

9,75 g

D.

6,75 g

Câu 10

Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết được 2 dung dịch này là

A.

Cu

B.

Fe

C.

Na2O

D.

NaOH

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh