Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 7 » Tiếng anh
Loading...

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 16. People and places

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 689 lượt xem Lượt thi 15 lượt thi
Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

bell

B.

well

C.

pretty

D.

smell

Câu 2

The train will arrive………………….Hai Phong…………………8 pm

A.

at / at

B.

 in / at

C.

on / on

D.

in / in

Câu 3

He found a place to live and started to look after a job.

A.

after

B.

 to live

C.

 started

D.

found

Câu 4

I can find my passport but I can’t find your.

A.

can’t

B.

but

C.

find

D.

your

Câu 5

They would prefer open their own hotel now.

A.

open

B.

now

C.

would

D.

own

Câu 6

You may prefer the ocean. There are thousands of kilometers of………………

A.

coast

B.

roads

C.

beaches

D.

shores

Câu 7

You may be interested in the…………………of different cultures. 

A.

laws

B.

traditions

C.

rules

D.

all (1) (2) (3)

Câu 8

………………book is this, yours or mine?

A.

Whose

B.

Of those

C.

What

D.

Which

Câu 9

My uncle is a pilot. It’s his job…………………here and there.

A.

to ride

B.

drive

C.

 to fly

D.

to drive

Câu 10

You can enjoy a………………….outdoor life.

A.

 colorful

B.

wonderful (2)

C.

 both (1) and (2) are correct.

D.

health (1)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh