Trang chủ » Thi thử trực tuyến » THPT Quốc gia » Giáo dục công dân
Loading...

Đề thi gdcd phần 5: Công dân bình đẳng trước pháp luật

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 27/12/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 650 lượt xem Lượt thi 60 lượt thi
Câu 1

Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong:

A.

Hiến pháp

B.

Hiến pháp và luật

C.

Luật hiến pháp

D.

Luật và chính sách

Câu 2

Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí:

A.

như nhau 

B.

ngang nhau

C.

bằng nhau           

D.

có thể khác nhau

Câu 3

Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:

A.

dân tộc, giới tính, tôn giáo    

B.

thu nhập, tuổi tác, địa vị

C.

dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo  

D.

dân tộc, độ tuổi, giới tính

Câu 4

Học tập là một trong những:

A.

nghĩa vụ của công dân       

B.

quyền của công dân

C.

trách nhiệm của công dân   

D.

quyền và nghĩa vụ của công dân

Câu 5

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

A.

Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.

B.

Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

C.

Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

D.

Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 6

Công dân bình đẳng trước pháp luật là:

A.

Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B.

Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tùy theo địa bàn sinh sống.

C.

Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.

D.

Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Câu 7

Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:

A.

Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.

B.

Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.

C.

Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

D.

Tất cả các phương án trên.

Câu 8

Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước PL là trách nhiệm của:

A.

Nhà nước 

B.

Nhà nước và XH

C.

Nhà nước và PL 

D.

Nhà nước và công dân

Câu 9

Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sẽ bị nhà nước:

A.

ngăn chặn, xử lí     

B.

xử lí nghiêm minh

C.

xử lí thật nặng  

D.

xử lí nghiêm khắc.

Câu 10

Công dân bình đẳng về ......... là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo qui định của PL. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

A.

quyền và trách nhiệm  

B.

trách nhiệm và nghĩa vụ

C.

quyền và nghĩa vụ      

D.

nghĩa vụ pháp lí

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh