Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Văn phòng » Tin học
Loading...

Đề thi MICROSOFT EXCEL

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/06/2014
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 7131 lượt xem Lượt thi 1571 lượt thi
Câu 1

Một bảng tính worksheet bao gồm

A.

265 cột và 65563 dòng

B.

266 cột và 65365 dòng

C.

256 cột và 65536 dòng

D.

256 cột và 65365 dòng

Câu 2

Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:

A.

3 loại

B.

4 loại

C.

5 loại

D.

Câu trả lời khác

Câu 3

Các địa chỉ sau đây là địa chỉ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7

A.

Địa chỉ tương đối

B.

Địa chỉ tuyệt đối

C.

Địa chỉ tổ hợp

D.

Địa chỉ hỗn hợp

Câu 4

Phép toán: ngày Số sẽ cho kết quả là :

A.

Ngày

B.

Số

C.

Cả ngày và số

D.

Tất cả đều sai

Câu 5

Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là :

A.

Không tìm thấy tên hàm

B.

Giá trị tham chiếu không tồn tại

C.

Giá trị tham chiếu tồn tại

D.

Tập hợp rỗng

Câu 6

Để có thể cuộn chữ thà nh nhiều dò ng trong ô, ta dùng

A.

Format Cells, chọn Wrap Text

B.

Format Cells, chọn Onentation

C.

Format Cells, Chọn Shrink to fit

D.

Alt + Enter

Câu 7

Kết quả của công thức sau : = INT (SORT (-4)) là :

A.

2

B.

-2

C.

-4

D.

Tất cả đều sai

Câu 8

Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), kết qua sẽ là

A.

9

B.

7

C.

6

D.

0

Câu 9

Ở ô B4 ta có công thức là : =B$2*$C3 . Khi sao chép công thức nà y qua ô D6 thì công thức trở thành

A.

E$#C5

B.

D$#$C5

C.

E$2#$C3

D.

D$2#$C5

Câu 10

Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì kết quả là :

A.

12

B.

03

C.

98

D.

Báo lỗi vì công thức sai

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh