Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Văn phòng » Tin học
Loading...

Đề thi MICROSOFT POWER POINT

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/06/2014
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 10324 lượt xem Lượt thi 1549 lượt thi
Câu 1

Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất

A.

Normal view

B.

outline view

C.

Slide show

D.

slide view

Câu 2

Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:

A.

Chọn format/background

B.

Nhấp và o nút fill color trên thanh drawing

C.

Chọn format/slide design

D.

Chọn format/objects

Câu 3

Phần mở rộng của power point là gì?

A.

PPP

B.

PPF

C.

POP

D.

POW

Câu 4

Các slide của presentation có thể được xem dưới mấy dạng khác nhau:

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

Câu 5

Slide color scheme là gì

A.

bộ màu chuẩn của power point

B.

Chèn màu vào các slide

C.

màu nền

D.

tên của một slide mới

Câu 6

Nghi thức chuyển tập tin thông qua mọi trườ ng mạng là :

A.

http

B.

html

C.

www

D.

fpt

Câu 7

Phần history trong mạng internet dùng để:

A.

Liệt kê các trang web đã dù ng trong quá khứ

B.

Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng

C.

Liệt kê tên các trang web

D.

Liệt kê số người đã sử dụng mạng internet

Câu 8

Website là gì

A.

là một ngôn ngữ siêu văn bản

B.

Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính

C.

là các file đã được tạo ra bởi word, excel, power point…rồi chuyển sang dạng HTML

D.

Tất cả các câu đều sai

Câu 9

Khi thấy tên zone trong địa chỉ mail là org thì có nghĩa

A.

Thuộc lĩnh vực chính phủ

B.

Thuộc lĩnh vực giáo dục

C.

Thuộc lĩnh vực giáo dục

D.

Thuộc về các tổ chức khác.

Câu 10

Các thông số cơ bản khi sử dụng internet mail là địa chỉ mail, địa chỉ hồi âm, server chuyển thư đi, tên truy cập hộp thư và :

A.

Server quản lý hộp thư

B.

Server tìm kiếm

C.

Server Browser

D.

Tất cả đều sai

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh