Trang chủ » Thi thử trực tuyến » THPT Quốc gia » Giáo dục công dân
Loading...

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn Giáo dục công dân lần 8

; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 20/01/2017
In đề thi
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/01/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1476 lượt xem Lượt thi 54 lượt thi
Câu 1

Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến:

A.

quy tắc quàn lí của nhà nước

B.

quy tắc kỉ luật lao động

C.

quy tắc quản lí XH   

D.

nguyên tắc quản lí hành chính

Câu 2

Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:

A.

Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

B.

Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân, từng cá nhân phải quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.

C.

Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.

D.

Tất cả các phương án trên.

Câu 3

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

A.

Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.

B.

Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

C.

Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

D.

Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Câu 4

Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu?

A.

Từ 50 cm3 đến 70 cm3

B.

Dưới 50 cm3

C.

90 cm3

D.

Trên 90 cm3

Câu 5

Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông A là hành vi vi phạm

A.

dân sự.

B.

hình sự.

C.

hành chính.

D.

kỉ luật.

Câu 6

Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế.

B.

Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.

C.

Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước.

D.

Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh.

Câu 7

Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A.

Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.

B.

Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.

C.

Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

D.

Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.

Câu 8

Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng

A.

trong tuyển dụng lao động.

B.

trong giao kết hợp đồng lao động.

C.

thay đổi nội dung hợp đồng lao động.

D.

tự do lựa chọn việc làm.

Câu 9

Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

A.

Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

B.

Dân chủ, công bằng, tiến bộ.

C.

Tích cực, chủ động, tự quyết.

D.

Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.

Câu 10

Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A.

nhân thân.   

B.

tài sản      

C.

gia đình.   

D.

tình cảm.

Câu 11

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A.

làm việc theo sở thích của mình.

B.

việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C.

điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

D.

thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

Câu 12

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới:

A.

Quan hệ lao động và quan hệ xã hội.

B.

Quan hệ tải sản và quan hệ nhân thân

C.

Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế.

D.

Quan hệ lao động và quan hệ tài sản.

Câu 13

Pháp luật có vai trò như thế nào với công dân?

A.

Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

B.

Là phương tiện để công dân thực hiện nhu cầu của mình.

C.

Là phương tiện để công dân khiếu nại.

D.

Là phương tiện để bảo vệ mọi lợi ích của công dân.

Câu 14

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là mọi công dân

A.

đều có quyền như nhau

B.

đều có nghĩa vụ như nhau

C.

đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau

D.

đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Câu 15

Không có pháp luật, xã hội sẽ không có 

A.

ai bị kiểm soát hoạt động.

B.

những quy định bắt buộc.

C.

 trật tự và ổn định 

D.

gò ép bởi quy định của pháp luật.

Câu 16

Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?

A.

Vi phạm pháp luật

B.

Không vi phạm pháp luật

C.

Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật

D.

Vi phạm kỉ luật

Câu 17

Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?

A.

Trách nhiệm hình sự

B.

Trách nhiệm hành chính

C.

Trách nhiệm kỉ luật

D.

Trách nhiệm dân sự

Câu 18

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:

A.

Vợ có bổn phận làm công việc nội trợ, chăm sóc giáo dục con cái.

B.

Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.

C.

Chồng có quyền quyết định đối với tài sản chung, có giá trị lớn

D.

Vợ có quyền sai bảo chồng

Câu 19

Tòa án xét xử các vụ án về sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A.

Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh

B.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

C.

Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh

D.

Bình đẳng về quyền lao động

Câu 20

Hình thức sử dụng PL do:

A.

Cá nhân có thẩm quyền thực hiện

B.

Tòa án nhân dân thực hiện

C.

Cơ quan Nhà nước thực hiện

D.

Cá nhân, tổ chức thực hiện

Câu 21

Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm:

A.

Trừng trị  

B.

Thuyết phục  

C.

Cưỡng chế 

D.

Giáo dục

Câu 22

Lao động là một trong những:

A.

Quyền của công dân

B.

Nghĩa vụ của công dân

C.

Quyền và nghĩa vụ của công dân 

D.

Trách nhiệm của công dân

Câu 23

Trong hợp đồng lao động, nếu người lao động không thực hiện đúng nội dung đã giao kết thì đó là vi phạm pháp luật gì?

A.

Vi phạm hình sự

B.

Vi phạm dân sự

C.

Vi phạm hành chính   

D.

Vi phạm kỉ luật

Câu 24

Đâu là hành vi vi phạm pháp luật không do tham nhũng?

A.

Cán bộ địa chính nhận tiền và giải quyết cho người dân xây thêm tầng nhà sai quy định

B.

Cán bộ thuế nhà nước nhận tiền và ghi giảm thuế cho công ty

C.

Đưa tiền hối lộ để được lên chức

D.

Kê khai thu nhập thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế phải nộp

Câu 25

Vì sao nói pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung?

A.

Vì pháp luật thể hiện ý chí, quyền lực của Nhà nước

B.

Vì pháp luật có tính cưỡng chế do Nhà nước thực hiện

C.

Vì pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện

D.

Vì pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực Nhà nước

Câu 26

Mục đích của hành vi tham nhũng là:

A.

Vụ lợi về vật chất hoặc tinh thần

B.

Chỉ vụ lợi về vật chất

C.

Không vụ lợi

D.

Chỉ vụ lợi về tinh thần

Câu 27

Anh A là người có thu nhập cao, hàng năm anh đều đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, anh A đã:

A.

Áp dụng pháp luật    

B.

Thi hành pháp luật

C.

Sử dụng pháp luật  

D.

Tuân thủ pháp luật

Câu 28

Pháp luật mang bản chất giai cấp vì:

A.

Pháp luật thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động

B.

Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội

C.

Pháp luật là những qui tắc chung, được áp dụng ở nhiều nơi, cho tất cả mọi người trong xã hội

D.

Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện.

Câu 29

Pháp luật của nước Việt Nam thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của

A.

Giai cấp công nhân và đại đa số nhân dân lao động

B.

Tất cả mọi người dân Việt Nam

C.

Mọi tầng lớp nhân dân

D.

Giai cấp công nhân

Câu 30

Đối tượng nào sẽ chịu mọi trách nhiệm hình sự khi vi phạm:

A.

Từ đủ 14 tuổi trở lên   

B.

Từ đủ 18 tuổi trở lên

C.

Từ đủ 16 tuổi trở lên

D.

Từ đủ 12 tuổi trở lên

Câu 31

Khi tham gia giao thông, bất kì ai cũng phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu...., thuộc đặc trưng nào của pháp luật?

A.

Tính quyền lực, bắt buộc chung

B.

Sử dụng pháp luật

C.

Tính quy phạm phổ biến

D.

Thi hành pháp luật

Câu 32

Thẩm quyền ban hành hiến pháp và luật là của:

A.

Quốc hội

B.

Chính phủ

C.

Cơ quan, công chức nhà nước, cá nhân có thẩm quyền

D.

Nhà nước

Câu 33

Các cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. Đó là hình thức:

A.

Áp dụng pháp luật   

B.

Sử dụng pháp luật

C.

Tuân thủ pháp luật

D.

Thi hành pháp luật

Câu 34

Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào?

A.

Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản

B.

Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống

C.

Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội

D.

Quan hệ vợ chồng với họ hàng, dòng họ

Câu 35

Trách nhiệm hình sự do ai áp dụng?

A.

Cơ quan, công chức, cá nhân có thẩm quyền

B.

Tòa án

C.

Công chức, cá nhân có thẩm quyền

D.

Cơ quan, công chức nhà nước

Câu 36

Đàn gà nhà ông A thường xuyên qua nhà ông B kiếm ăn nên ông B tức giận bắt cả đàn gà ăn thịt. Hỏi ông B đã vi phạm pháp luật gì?

A.

Vi phạm kỉ luật 

B.

Vi phạm dân sự

C.

Vi phạm hình sự 

D.

Vi phạm hành chính

Câu 37

Chỉ ra quan niệm không đúng về quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?

A.

Mọi công dân không phân biệt giới tính, độ tuổi đều được Nhà nước bố trí việc làm

B.

Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động

C.

Chỉ bố trí lao động nam làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại

D.

Lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao sẽ được ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng

Câu 38

Thực hiện PL bao gồm:

A.

Tối thiểu là ba hình thức

B.

Ba hình thức chính và một hình thức phụ

C.

Bốn hình thức

D.

Nhiều hình thức

Câu 39

Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện kinh doanh. Đây là đặc trưng nào của pháp luật:

A.

Sử dụng pháp luật        

B.

Tính quy phạm phổ biến

C.

Thi hành pháp luật     

D.

Tính quyền lực, bắt buộc chung

Câu 40

Cô T lừa chị H bằng việc mượn của chị H 5 triệu đồng hứa 3 tháng sẽ trả. Nhưng đến ngày hẹn mà cô T không chịu trả cho chị H số tiền trên. Chị H đã làm đơn kiện cô T ra tòa, việc chị H kiện cô T là hành vi:

A.

Sử dụng pháp luật 

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Áp dụng pháp luật     

D.

Thi hành pháp luật

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh