Trang chủ » Thi thử trực tuyến » THPT Quốc gia » Địa lý
Loading...

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 - Địa lý THPT Chuyên thành phố Thái Bình lần 1

; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhât 03/05/2018
In đề thi
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 03/05/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1169 lượt xem Lượt thi 241 lượt thi
Câu 1

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

A.

Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh

B.

Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh

C.

Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

D.

Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

Câu 2

Cho biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

A.

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015

B.

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm

C.

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm

D.

Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm

Câu 3

Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do

A.

chịu tác động thường xuyên của gió mùa

B.

nằm gần Xích đạo, mưa nhiều

C.

địa hình chủ yếu là đồi núi thấp

D.

tiếp giáp với biển Đông

Câu 4

Cho bảng số liệu

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn

Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)

Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?

A.

Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991

B.

Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn

C.

Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm

D.

Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997

Câu 5

Vùng núi có độ cao cao nhất nước ta là

A.

Tây Bắc

B.

Trường Sơn Nam

C.

Trường Sơn Bắc

D.

Đông Bắc

Câu 6

Vấn đề nổi bật nhất trong sử dụng tự nhiên ở Châu Phi là:

A.

phát triển thủy lợi, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên

B.

đẩy mạnh khai thác khoáng sản để sản xuất

C.

phát huy kinh nghiệm của người dân trong canh tác nông nghiệp

D.

trồng rừng và bảo vệ rừng

Câu 7

Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề

A.

đánh bắt thủy sản

B.

chế biến thủy sản

C.

nuôi trồng thủy hải sản

D.

làm muối

Câu 8

Thiên tai nào dưới đây rất hiếm khi xảy ra ở khu vực đồng bằng nước ta

A.

Hạn hán

B.

Bão

C.

Ngập lụt

D.

Động đất

Câu 9

Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở

A.

Nam Bán Cầu

B.

Đông Bán Cầu

C.

Bắc Bán Cầu

D.

Tây Bán Cầu

Câu 10

Điểm giống nhau cơ bản của địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc là

A.

nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam

B.

có nhiều sơn nguyên, cao nguyên

C.

có nhiều khối núi cao, đồ sộ

D.

đồi núi thấp chiếm ưu thế

Câu 11

Cho biểu đồ sau

Chỉ ra nhận xét chính xác nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ Latinh

A.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp

B.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao

C.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều

D.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đều

Câu 12

Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua

A.

17 tỉnh

B.

18 tỉnh

C.

19 tỉnh

D.

20 tỉnh

Câu 13

Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp dưới 1000m ở nước ta chiếm

A.

85% diện tích lãnh thổ

B.

70% diện tích lãnh thổ

C.

60% diện tích lãnh thổ

D.

75% diện tích lãnh thổ

Câu 14

Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

A.

Là quá trình đổi mới công nghệ

B.

Đưa lực lượng sản xuất vào nền sản xuất đại cơ khí

C.

Đưa lực lượng sản xuất vào quá trình tự động hóa cục bộ

D.

Xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao

Câu 15

Bùng nổ dân số bắt nguồn từ

A.

những thay đổi dân số của các nước phát triển

B.

sự gia tăng dân số của các nước châu Á

C.

sự gia tăng dân số quá nhanh ở các nước đang phát triển

D.

tỉ lệ gia tăng dân số quá cao ở các nước Châu Phi

Câu 16

Cơ sở để Mĩ Latinh thu hút vốn đầu tưu nước ngoài để phát triển các ngành công nghiệp là

A. cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại B.

có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

C.

có nguồn lao động đông, trình độ cao

D.

có cơ sở hạ tầng đồng bộ

Câu 17

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam

A.

Đông Triều

B.

Hoàng Liên Sơn

C.

Pu Sam Sao

D.

Pu Đen Đinh

Câu 18

Cho bảng số liệu sau:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014

Đơn vị: tỉ USD

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Ác-hen-ti-na

151,5

158,0

 Mê-hi-cô

676,5

149,9

Bra-xin

605,0

220,0

Pa-na-ma

13,8

8,8

Ha-mai-ca

8,0

6,0

Vê-nê-xu-ê-la

109,3

33,2

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)

Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất và thấp nhất là

A.

Mê-hi-cô và Bra-xin

B.

Bra-xin và Ác-hen-ti-na

C.

Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô

D.

Mê-hi-cô và Ác-hen-ti-na

Câu 19

Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng

A.

tiếp giáp lãnh hải

B.

nội thủy

C.

độc quyền kinh tế

D.

lãnh hải

Câu 20

Các dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Bắc của nước ta có ở vùng núi

A.

Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc

B.

Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam

C.

Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam

D.

Tây Bắc, Trường Sơn Bắc

Câu 21

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta?

A.

Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới

B.

Trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian của các đảo

C.

Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta

D.

Được xác định bằng hệ tọa độ địa lí trên đất liền

Câu 22

Khu vực địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở

A.

Đông Nam Bộ

B.

Trung du và miền núi Bắc Bộ

C.

Nam Trung Bộ

D.

Bắc Trung Bộ

Câu 23

Theo chiều Tây – Đông, vùng biển nước ta nằm trong khoảng kinh tuyến

A.

102009’Đ- 117020’Đ trên biển Đông

B.

101000’Đ- 117020’Đ trên biển Đông

C.

102009’Đ- 109024’Đ trên biển Đông

D.

101000’Đ- 109024’Đ trên biển Đông

Câu 24

Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta

A.

Phân bố ở ven biển

B.

Đa dạng sinh học

C.

Năng suất sinh học cao

D.

Có nhiều loài cây gỗ quý

Câu 25

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, liệt kê các đỉnh núi cao trên 2000m ở vùng núi Trường Sơn Bắc

A.

Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ, Động Ngai

B.

Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ

C.

Phu Hoạt, Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ, Động Ngai

D.

Phu Hoạt, Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ

Câu 26

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn là do

A.

Thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lở đất)

B.

Địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc

C.

Khan hiếm nước

D.

Động đất

Câu 27

Đồng bằng sông Hồng khác đồng bằng sông Cửu Long ở điểm

A.

có diện tích rộng hơn

B.

địa hình thấp và tương đối bằng phẳng

C.

có hình thành nên vùng sụt lún ở hạ lưu sông

D.

có hệ thống đê sông ngăn lũ

Câu 28

Cho bảng số liệu

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000-2005 (%)

Nhóm tuổi

0-14

15-64

Trên 65

Các nước đang phát triển

32

63

5

Các nước phát triển

17

68

15

(Nguồn: sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2007)

Nhận xét nào chính xác về cơ cấu dân số của hai nhóm nước

A.

Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số trẻ

B.

Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”

C.

Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số già

D.

Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”

Câu 29

Các quốc gia trên thể giới được chia làm hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, dựa vào

A.

sự khác nhau về tổng dân số

B.

sự khác nhau về thu nhập bình quân đầu người

C.

sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế- xã hội

D.

sự khác nhau về điều kiện tự nhiên

Câu 30

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên nào dưới đây không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam

A.

Lâm Viên

B.

Mộc Châu

C.

Kon Tum

D.

Di Linh

Câu 31

Nơi phát sinh ra đạo Thiên chúa. Đạo Do Thái và đạo Hồi là

A.

Nam Á

B.

Trung Á

C.

Đông Nam Á

D.

Tây Nam Á

Câu 32

Cho bảng số liệu sau

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta

Đơn vị: nghìn tỉ đồng

Thành phần

2005

2010

2014

Kinh tế nhà nhước

343,9

722,0

1255,0

Kinh tế ngoài nhà nước

431,5

1054,1

1891,6

Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

138,6

381,7

791,3

Tổng số

914,0

2157,8

3937,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống Kê, 2016)

Để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất?

A.

Cột

B.

Tròn

C.

Đường

D.

Miền

Câu 33

Đất đai ở vùng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do

A.

Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều

B.

Trong quá trình hình thành đồng bằng, biển Đông có vai trò chủ yếu

C.

Đồng bằng nằm ở chân núi nhận được nhiều sỏi, cát trôi xuống

D.

Các sông niềm trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa

Câu 34

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, cho biết những quốc gia nào có chung biển Đông với Việt Nam

A.

Mianma, Thái Lan

B.

Singapo, Đông Timo

C.

Mianma, Đông Timo

D.

Philippin, Thái Lan

Câu 35

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các vịnh biển nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc và Nam?

A.

Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vân Phong

B.

Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh

C.

Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh

D.

Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Hạ Long

Câu 36

Có nhiều quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là tổ chức liên kết kinh tế nào?

A.

APEC

B.

ASEAN

C.

EU

D.

MERCOSUR

Câu 37

Cho bảng số liệu

Diện tích đất tự nhiên phân theo vùng ở nước ta đến 31/12/2015

(đơn vị: nghìn ha)

Vùng

Diện tích

Trung du và miền núi Bắc Bộ

10137,8

Đồng bằng sông Hồng

1508,2

Bắc Trung Bộ

5111,1

Duyên hải Nam Trung Bộ

4453,8

Tây Nguyên

5450,9

Đông Nam Bộ

2351,9

Đồng bằng sông Cửu Long

4081,6

(Nguồn: niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống Kê, 2017)

Cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích phân theo vùng nước ta đến hết 31/12/2015

A.

Diện tích Đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất

B.

Diện tích Đồng bằng sông Hồng nhỏ nhất

C.

Diện tích Bắc Trung Bộ nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Diện tích Đông Nam Bộ nhỏ nhất

Câu 38

Nước ta có thể giao lưu thuận lợi với các nước trên thế giới là do vị trí

A.

Nằm ở ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng

B.

Nằm ở khu vực đặc biệt quan trọng về chính trị và quân sự

C.

Nằm ở khu vực kinh tế năng động nhất thế giới

D.

Nằm nơi ở tiếp giáp giữa lục địa và đại dương

Câu 39

Cho biểu đồ sau

Nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới

A.

Khu vực Trung Á có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất

B.

Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất

C.

Chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất

D.

Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất

Câu 40

Cho biểu đồ

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục và biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?

A.

Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản cao thứ hai

B.

Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao, tăng

C.

Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng

D.

Tỉ trọng khu vực nông nghiệp – thủy sản giảm

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh