Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Văn phòng » Tin học
Loading...

Đề thi tin học văn phòng cấp độ A (4)

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhât 18/06/2014
In đề thi
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 6467 lượt xem Lượt thi 1510 lượt thi
Câu 1

Để thực hiện việc lưu một tệp tin vào đĩa, bạn

A.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

B.

Nhấn tổ hợp phím Alt+Shift+S

C.

Nhấn tổ hợp phím Alt + S

D.

Cả 3 câu đều sai

Câu 2

Muốn đóng một tệp tin trong Excel, bạn :

A.

Nhấn tổ hợp phím Alt+ESC

B.

Nhấn chọn menu File, Close

C.

Nhấn tổ hợp phím Alt + V

D.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

Câu 3

Để bắt đầu thực hiện một phép tính trong Excel, ta dùng phép toán:

A.

/

B.

=

C.

&

D.

%

Câu 4

Bốn loại toán học sử dụng trong Excel là:

A.

Số học, đại số, biểu đồ, so sánh

B.

Đại số, chuỗi, biểu đồ, tham chiếu

C.

Số học, chuỗi, so sánh, tham chiếu

D.

Số học, đại số, so sánh, tham chiếu

Câu 5

Trong bảng tính Excel quá trình thực hiện việc chọn nhóm ô (nhóm hàng) không liên tiếp, bạn nhấn trái chuột và giữ phím

A.

Tổ hợp phím Alt+Shif

B.

Phím Ctrl

C.

Tổ hợp phím Ctrl+Alt

D.

Phím Shift

Câu 6

Trong Excel muốn dùng hộp thoại Find để tìm kiếm ta:

A.

Nhấn phím Print Screen

B.

Nhấn tổ hợp phím Alt+Print Screen

C.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F

D.

Nhấn tổ hợp phím Shft +Print Screen

Câu 7

Để tính trung bình cộng trên 3 ô A1, A2, A3 (không tính dữ liệu chuỗi hay rỗng):

A.

=(A1+A2+A3)/3

B.

=Sum(A1:A3)/3

C.

=Average(A1:A3)

D.

Ba câu trên đều đúng

Câu 8

Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập 1+2:

A.

3

B.

1+2

C.

Báo lỗi

D.

Tất cả các câu trên đều sai

Câu 9

Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập =3+2:

A.

5

B.

3+2

C.

Báo lỗi

D.

Câu a, c đúng

Câu 10

Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọ

A.

Vào thực đơn Insert, chọn Rows

B.

Vào thực đơn Insert, chọn Cells

C.

Vào thực đơn Insert, chọn Columns

D.

Vào thực đơn Insert, chọn Object

Câu 11

Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì?

A.

Theo chiều nằm ngang.

B.

Theo chiều thẳng đứng.

C.

Theo chiều nghiêng.

D.

Cả 3 kiểu trên

Câu 12

Công thức nào dưới đây là đúng.

A.

SUM(A1);SUM(A7)

B.

SUM(A1):SUM(A7)

C.

SUM(A1-A7)

D.

SUM(A1:A7)

Câu 13

Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây:

A.

Vào menu File, chọn Print

B.

Vào menu View, chọn Zoom

C.

Vào menu File, chọn Web Page Preview

D.

Vào menu File, chọn Print Preview

Câu 14

Trong bảng tinh Excel, để lọc lữ liệu của một cột theo lựa chọn, ta chọn dòng tiêu đề và:

A.

Data / Fillter / AutoFillter

B.

Tool / Fillter / AutoFillter

C.

Format / Fillter / AutoFillter

D.

Insert / Fillter / AutoFillter.

Câu 15

Các phát biểu nào sau đây đúng :

A.

Bảng tính Excell có 256 cột được đánh thứ tự A, B, C , …..AA, AB…

B.

Bảng tính Excell có 65.250 cột được đánh thứ tự 1, 2, 3 , …..65.249, 65.250

C.

Bảng tính Excell có 256 cột được đánh thứ tự 1 , 2, 3 , …..65.249, 65.250

D.

Bảng tính Excell có 256 cột được đánh thứ tự 1 , 2, 3 , …..65.249, 65.251

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh