Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 11 » Lịch sử
Loading...

Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Tứ Kỳ

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 22/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1267 lượt xem Lượt thi 55 lượt thi
Câu 1

Vào những năm đầu thế kỷ XX một số nhà Việt Nam yêu nước muốn theo con đường cải cách của Nhật bản Vì ?

A.

Nhật Bản là nước “ Đồng chủng, đồng văn”Là nước duy nhất ở Châu á thoát khỏi số phận của một nước thuộc địa

B.

Nhật Bản đánh thắng  Nga là nước duy nhất lúc bấy giờ thắng thực dân Phương Tây

C.

Sau cải cách Minh Trị Nhật Bản trở thành nước tư bản

D.

Cả a,b,c đều đúng

Câu 2

Phan bội Châu thành lập hội Duy Tân vào thời gian nào ?

A.

1902

B.

1904

C.

1908

D.

1912

Câu 3

Mục đích của hội duy Tân là gì ?

A.

Đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến độc lập

B.

Đánh đuổi pháp khôi phục Việt Nam thành lập dân quốc

C.

Đánh đuổi Pháp khôi phục độc lập thành lập chính thế cộng hoà

D.

Đánh Pháp khôi phục chế độ chuyên chế

Câu 4

Những hoạt động của Đông kinh Nghĩa thục thực chất là ?

A.

Cuộc vân động văn hoá lớn

B.

Cuộc cải cách kinh tế

C.

Cải cách xã hội

D.

Cải cách toàn diện kinh tế văn hoá

Câu 5

Đường lối cứu nước của Phan chu Trinh là ?

A.

Chống Pháp và phong kiến

B.

Cải cách nâng cao dân trí , dân quyền dựa vào Pháp đánh đuổi phong kiến

C.

Dựa vào pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa

D.

Dùng bạo lực giành độc lập

Câu 6

Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ chịu ảnh hưởng của ?

A.

Hoạt động dạy học ở Đông kinh Nghĩa thục

B.

Phong trào duy tân

C.

Phong trào Đông du

D.

Hội duy Tân

Câu 7

Chiếu Cần Vương được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng vì ?

A.

Đó là chiếu chỉ của nhà vua yêu nước đại diện cho triều đình kháng chiến

B.

Nhân dân oán giận bộ phận vua quan phong kiến nhu nhược và căm thù Pháp

C.

Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước, khội phục quốc gia phong kiến độc lập

D.

Cả 3 ý khác đều sai

Câu 8

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất các nước thực dân Phương Tây đã có chính sách gì đối với các nước thuộc địa ?

A.

Tăng cường buôn bán

B.

Tăng cường hợp tác kinh tế- khoa học kỹ thuật

C.

Tăng cường chính sách khai thác và bóc lột

D.

Tăng cường lực lượng quân đội

Câu 9

Chiến thắng Matxcơva có ý nghĩa như thế nào ?

A.

Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô

B.

Làm tổn thất nặng nề cho Đức tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh

C.

Đây là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh Liên Xô

D.

Làm phá sản chiến lược chiến tranh chớp nhoáng của Liên Xô

Câu 10

Chiến tranh Xtalingrats có ý nghĩa gì ?

A.

Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô

B.

Làm tổn thất nặng nề quân Đức tạo bước ngoặt của chiến tranh

C.

Là tháng lợi quan trọng nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai

D.

Phát xít Đức đầu hàng đồng minh

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh