Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 3 » Toán học
Loading...

Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường nguyễn Du

; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 909 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi
Câu 1

Một hình chữ nhật có chiều dài là 36cm và chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A.

9 cm2

B.

324 cm

C.

9 cm

D.

324 cm2

Câu 2

Cho A = 5a + a4 ; B = aa + 45 Hãy so sánh A và B

A.

A = B

B.

A > B

C.

A < B

D.

B > A

Câu 3

Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:

A.

Không có số nào

B.

5 số

C.

9 số

D.

10 số

Câu 4

Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có mỗi loại 1 viên bi?

A.

17 viên

B.

18 viên

C.

15 viên

D.

16 viên

Câu 5

Có 54 học sinh xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi có 72 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thề?

A.

12 hàng.

B.

10 hàng

C.

8 hàng.

D.

9 hàng

Câu 6

Đoạn thẳng AB dài 45 cm, đoạn thẳng CD dài hơn 1/3 đoạn thẳng AB là 5 cm. Hỏi cả 2 đoạn dài bao nhiêu xăng ti mét?

A.

55 cm

B.

60 cm

C.

50 cm

D.

65 cm

Câu 7

Trường hợp nào so sánh đúng

A.

8650 > 8648

B.

4420 > 4430

C.

5769 = 5768

D.

6494 = 6483

Câu 8

Biểu thức nào dưới đây đã tính đúng:

A.

5 + 3 x 4 = 32

B.

9 + 6 : 3 = 5

C.

10 - 6 : 2 = 2

D.

12 - 2 x 5 = 2

Câu 9

Tổng của số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A.

21010

B.

22240

C.

53010

D.

19900

Câu 10

Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông:

A.

16

B.

12

C.

8

D.

4

Câu 11

Một sợ duy băng 63 dam được cắt ra thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài 45 dam. Đoạn thứ 2 dài là:

A.

28 dam

B.

108 dam

C.

18 dam

D.

38 dam.

Câu 12

Mỗi giờ có 60 phút thì 1/4 giờ có

A.

25 phút

B.

40 phút

C.

4 phút

D.

15 phút

Câu 13

Có 27 lít mật ong đổ đầy vào 9 can. Hỏi nếu có 63 lít mật thì đổ đầy bao nhiêu cái can?

A.

21 can

B.

36 can

C.

18 can

D.

7 can

Câu 14

Mẹ mua 12 quả cam. Mẹ biếu bà 3 quả, mẹ để phần bố 1/4 số cam. Số còn lại mẹ chia đều cho 2 anh em. Hỏi 2 anh em mỗi người được bao nhiêu quả cam?

A.

4 quả

B.

1 quả

C.

3 quả

D.

2 quả

Câu 15

Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?

A.

3 năm

B.

7 năm

C.

4 năm

D.

5 năm

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh