Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 12 » Địa lý
Loading...

Đề thi trắc nghiệm 15 phút phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới môn Địa lý lớp 12 trường THPT Cẩm Lý

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 21/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2388 lượt xem Lượt thi 257 lượt thi
Câu 1

Hình thành các vùng chuyên canh đã thể hiện :

A.

Sự phân bố cây trồng cho phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

B.

Sự thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện sinh thái nông nghiệp. 

C.

Sự khai thác có hiệu quả hơn nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta

D.

Cơ cấu cây trồng đang được đa dạng hoá cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 

Câu 2

Đây không phải là tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đến nông nghiệp của nước ta

A.

Tạo điều kiện cho hoạt động nông nghiệp thực hiện suốt năm

B.

Làm cho nông nghiệp nước ta song hành tồn tại hai nền nông nghiệp

C.

Cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng

D.

Làm tăng tính chất bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp

Câu 3

Kinh tế nông thôn hiện nay dựa chủ yếu vào :

A.

Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp.

B.

Hoạt động công nghiệp.

C.

Hoạt động dịch vụ.

D.

Hoạt động công nghiệp và dịch vụ.

Câu 4

Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất trong kinh tế nông thôn nước ta hiện nay là : 

A.

Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.

B.

Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.

C.

Kinh tế hộ gia đình.

D.

Kinh tế trang trại. 

Câu 5

Mô hình kinh tế đang phát triển mạnh đưa nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất hàng hoá là :

A.

Các doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản.

B.

Các hợp tác xã nông, lâm, thuỷ sản.

C.

Kinh tế hộ gia đình.

D.

Kinh tế trang trại.

Câu 6

Đây là biểu hiện rõ nhất của việc chuyển đổi tư duy từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta hiện nay :

A.

Nông nghiệp ngày càng được cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá.

B.

Các vùng chuyên canh cây công nghiệp đã gắn với các cơ sở công nghiệp chế biến

C.

Từ phong trào “Cánh đồng 5 tấn” trước đây chuyển sang phong trào “Cánh đồng 10 triệu” hiện nay

D.

Mô hình kinh tế trang trại đang được khuyến khích phát triển. 

Câu 7

Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện: 

A.

Sự chuyển đổi mùa vụ từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng lên miền núi.

B.

 Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

C.

 Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 

D.

Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp.

Câu 8

Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là :

A.

Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp.

B.

Thiên tai làm cho nông nghiệp vốn đã bấp bênh càng thêm bấp bênh.

C.

Mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ.

D.

Mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo sự phân hoá của khí hậu. 

Câu 9

Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông thôn.

A.

Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

B.

Khắc phục tính mùa vụ trong sử dụng lao động. 

C.

Đáp ứng tốt hơn những điều kiện của thị trường.

D.

Tất cả các tác động trên. 

Câu 10

Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở :

A.

Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

B.

Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp khác nhau giữa các vùng. 

C.

Tính chất bấp bênh của nền nông nghiệp nhiệt đới.

D.

Sự đa dạng của sản phẩm nông nghiệp nước ta.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh