Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 11 » Toán học
Loading...

Đề thi trắc nghiệm 15 phút xác suất của biến cố môn toán lớp 11 Trường Thpt Nguyễn Gia Thiều

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 13/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1968 lượt xem Lượt thi 129 lượt thi
Câu 1

Một bình đựng 12 quả cầu, đánh số thừ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để 4 quả cầu được chọn có đánh số không quá 8 là:

A.

28/99

B.

56/99

C.

Một kết quả khác

D.

14/99

Câu 2

Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xác suất để được 3 quả cầu toàn xanh là:

A.

1/30

B.

1/20

C.

Một kết quả khác.

D.

1/15

Câu 3

Gieo hai súc sắc. Gọi A là biến cố " tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 4 ". Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

B.

Có 4 kết quả thuận lợi cho A.

C.

Không gian mẫu gồm 6 phần tử.

D.

Không gian mẫu gồm 24 phần tử.

Câu 4

Hai người cùng đi câu cá. Xác suất để X câu được ( ít nhất một con ) cá là 0,1; xác suất để Y câu được cá là 0,15. Sau buổi đi câu hai người cùng góp cá lại. Xác suất để hai bạn X và Y không trở về tay không bằng:

A.

0,235

B.

0,085

C.

Một số khác.

D.

0,015

Câu 5

Gọi P(A) và P(B) lần lượt là xác suất của hai biến cố A và B. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

P(AB) = P(A) +P(B) nếu A; B độc lập.

B.

P(AB)=P(A).P(B) nếu A; B độc lập.

C.

P(AB)=P(A).P(B) nếu A; B xung khắc.

D.

P(AB) = P(A) +P(B) nếu A; B xung khắc.

Câu 6

Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

A.

\(12 \over 216\)

B.

\(1 \over 216\)

C.

\(6\over 216\)

D.

\(3\over 216\)

Câu 7

Cho P(A) = 0,5; P(B) = 0,4 và P(AB) = 0,2. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.

Hai biến cố A và B không thể cùng xảy ra.

B.

 Ta có: 

C.

Hai biến cố A và B là xung khắc.

D.

Hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập.

Câu 8

Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Xác suất để được 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng bằng:

A.

3/7

B.

1/7

C.

4/7

D.

2/7

Câu 9

Gọi P(A); P(B) lần lượt là xác suất của hai biến cố A và B. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Cho biến cố A. Xác suất của biến cố đối là:

B.

Cho A và B là hai biến cố xung khắc, khi đó xác suất để A hoặc B xảy ra là:

C.

Xác suất của biến cố đối của A là:  

D.

Xác suất để A hoặc B xảy ra là: 

Câu 10

Một ghế dài có 6 học sinh. Học sinh mang áo trắng có số thứ tự là 4. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong các học sinh đó. Xác suất học sinh có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của học sinh mang áo trắng đã chọn là:

A.

0,2

B.

0,4

C.

0,5

D.

0,3

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh