Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 8 » Sinh học
Loading...

Đề thi trắc nghiệm chuyên đề chuyển hóa môn Sinh Học Lớp 8 Trường THCS Minh Khai

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 793 lượt xem Lượt thi 10 lượt thi
Câu 1

Năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống của cơ thể trong điều kiện nghỉ nghơi hoàn toàn được gọi là:

A.

Trao đổi năng lượng.

B.

Năng lượng đồng hóa.

C.

Năng lượng dị hóa.

D.

Chuyển hóa cơ bản.

Câu 2

Hoạt động nào sau đây xảy ra trong đồng hóa?

A.

Vừa tích lũy vừa giải phóng năng lượng.

B.

Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ.

C.

Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ.

D.

Tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ.

Câu 3

Dị hóa khác bài tiết như thế nào?

A.

Không có dị hóa thì không có bài tiết.

B.

Dị hóa là quá trình giải phóng năng lượng, bài tiết sử dụng năng lượng đó.

C.

Dị hóa là quá trình giải phóng các chất hữu cơ phức tạp trong tế bào để giải phóng năng lượng, kết quả của quá trình này còn tạo ra 1 sản phẩm phân hủy khác; bài tiết là quá trình thải các sản phẩm phân hủy mà tế bào không sử dụng được vào môi trường.

D.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất xảy ra trong tế bào, bài tiết là quá trình thải các chất cặn bã vào môi trường.

Câu 4

Đồng hóa khác tiêu hóa thức ăn như thế nào?

A.

Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn trong cơ quan tiêu hóa từ những chất phức tạp thành những chất đơn giản. Đồng hóa là quá trình xảy ra ở tế bào, tổng hợp các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho tế bào và tích lũy năng lượng

B.

Tiêu hóa xảy ra trước, đồng hóa xảy ra sau.

C.

Tiêu hóa là quá trình phân giải các chất, đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất.

D.

Tiêu hóa giải phóng năng lượng, đồng hóa tích lũy năng lượng.

Câu 5

Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể được sự điều hòa của hai yếu tố là:

A.

Tổng hợp chất và phân giải chất.

B.

Đồng hóa và dị hóa.

C.

Thần kinh và nội tiết.

D.

Giải phóng năng lượng và tích lũy năng lượng.

Câu 6

Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Chú thích đúng cho ô trống số 3 là:

 

A.

Khí cacbonic.

B.

Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

C.

Chất thải.

D.

Ôxi.

Câu 7

Khi kiểm tra chuyển hóa cơ bản của một người, thấy có sự chênh lệch quá lớn so với bình thường thì người đó đang ở trạng thái:

A.

Khi đói.

B.

Bệnh lí.

C.

Hoạt động lao động yếu.

D.

Hoạt động lao động mạnh.

Câu 8

Hoạt động không xảy ra trong đồng hóa là:

A.

Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ.

B.

Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản.

C.

Biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành chất hữu cơ phức tạp.

D.

Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành các sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng.

Câu 9

Nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống vì:

A.

Mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.

B.

Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

C.

Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống và mọi hoạt động sống đều cần năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa.

D.

Chuyển hóa vật chất và năng lượng chỉ xảy ra ở cơ thể sống.

Câu 10

Dưới đây là sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào:

Chú thích đúng cho ô trống số 5 là:

 

A.

Ôxi.

B.

Chất dinh dưỡng đã hấp thụ.

C.

Tích lũy năng lượng.

D.

Phân giải chất.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh