Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 8 » Hóa học
Loading...

Đề thi trắc nghiệm chuyên đề Oxi - Không khí môn Hóa Học lớp 8 trường THCS Đại Kim

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1043 lượt xem Lượt thi 96 lượt thi
Câu 1

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

CO2

B.

CO

C.

SiO2

D.

Cl2O

Câu 2

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

SO2

B.

SO3

C.

NO

D.

N2O5

Câu 3

Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

A.

N2O

B.

NO3

C.

P2O5

D.

N2O5

Câu 4

Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

A.

CuO

B.

ZnO

C.

PbO

D.

MgO

Câu 5

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?

A.

CO2( cacbon đioxit)

B.

CO( cacbon oxit)

C.

SO­2 ( lưu huỳnh đoxit)

D.

SnO2( thiếc đioxit)

Câu 6

Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơI có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

A.

Cacbon đioxit

B.

Hiđro

C.

Nitơ

D.

Oxi

Câu 7

Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:

A.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn

B.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia vào phản ứng

C.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn và tiêu hao trong phản ứng

D.

Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng

Câu 8

Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4, 48lít O2 (đktc) .Dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất :

A.

KClO3

B.

KMnO4

C.

KNO­3

D.

H2O( điện phân)

Câu 9

Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây:

A.

KMnO4

B.

KClO3

C.

KNO3

D.

Không khí

Câu 10

Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:

A.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới

B.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới

C.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

D.

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh