Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Văn phòng » Tin học
Loading...

Đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng số 1

; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 20/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 3411 lượt xem Lượt thi 730 lượt thi
Câu 1

Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

A.

Table\Heading Row repeat

B.

Table\Sort

C.

Table\Formular

D.

Cả ba đều sai

Câu 2

Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?

A.

Ctrl - A

B.

Ctrl - L

C.

Ctrl - K

D.

A,C sai

Câu 3

Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:

A.

Text effects

B.

Charater spacing

C.

Cả ba đều sai

D.

Font

Câu 4

Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

A.

Format\Font style

B.

Insert\Font

C.

Font\Style

D.

Format/Font

Câu 5

Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

A.

Tools\Spelling and Grammar

B.

Tools\Option

C.

Tools\Count

D.

Có hai câu đúng trong 3 câu

Câu 6

Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

A.

Insert\Text box

B.

Insert\File

C.

Insert\Symbol

D.

Insert\Picture

Câu 7

Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

A.

Edit\Go to

B.

Edit\Replace

C.

Edit\Find

D.

A.b đúng

Câu 8

Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case

A.

Title Case

B.

Lower Case

C.

Sentence Case

D.

Upper Case

Câu 9

Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

A.

Table\Formular

B.

Table\Sort

C.

Table\Meger Cells

D.

Table\Split Cells

Câu 10

Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

A.

Format\Tab

B.

Format\bullet and numbe

C.

 Format\direction

D.

Format\paragraph

Câu 11

Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh:

A.

Format\border and shading

B.

Format\Header and Footer

C.

Format\Change Case

D.

Format\Drop cap

Câu 12

Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

A.

Ctrl-2

B.

 Ctrl-0

C.

Ctrl-1

D.

a, b đúng

Câu 13

Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:

A.

Table and border

B.

Standard

C.

 Drawing

D.

Formatting

Câu 14

Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

A.

File\close

B.

File\exit

C.

File\Print preview

D.

 Có hai câu đúng trong ba câu

Câu 15

Chèn một cột bên phải cột được chọn:

A.

Table\Insert\Row below

B.

 Table\Insert\Row above

C.

Table\Insert\Columns to right

D.

Table\Insert\Columns to lef

Câu 16

Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

A.

Edit\Copy-Edit\Paste

B.

Edit\Cut-Edit\Paste

C.

Cả hai đều đúng

D.

Cả hai đều sai

Câu 17

Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

A.

View\Header

B.

View\ Header and Footer

C.

View\Footer

D.

Cả ba đều sai

Câu 18

 Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

A.

Table\Insert\Cells

B.

 Table\Insert\Row

C.

Table\Insert\Column

D.

Table\Insert\ Table

Câu 19

Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

A.

 Insert\Page number

B.

 Insert\Date and Time

C.

 Insert\Break

D.

Không có câu nào đúng

Câu 20

Để mở một file sẵn có trên đĩa trong chương trình Word ta dùng lệnh và tổ hợp phím nào?

A.

File\Open & ctrl-N

B.

File\Open & ctrl-O

C.

File\Open & ctrl-M

D.

Fiel\Open & ctrl-H

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh