Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Level 2 » IQ Test
Loading...

Trắc nghiệm IQ - Đề số 11

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 15/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1301 lượt xem Lượt thi 56 lượt thi
Câu 1

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 2

Tìm số thích hợp thay cho dấu chấm hỏi trong nhóm các con số sau.

A.

37

B.

49

C.

45

D.

21

Câu 3

Hình còn thiếu là hình nào?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 4

Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi?

A.

Số 8

B.

Số 5

C.

Số 9

D.

Số 7

Câu 5

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình lập phương thì có thể tạo thành duy nhất một hình nào trong các hình dưới đây?

 

 

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 6

Hình tiếp theo là hình nào?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 7

Số còn thiếu trong dấu hỏi chấm là số nào?

100, 97.4, 94.8, ? , 89.6, 87

A.

92.4

B.

92.2

C.

92.0

D.

92.6

Câu 8

Hình nào khác các hình còn lại.

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 9

Chọn số thích hợp?

A.

Số 7

B.

Số 8

C.

Số 9

D.

Số 11

Câu 10

Hình tiếp theo sẽ là hình nào trong các hình sau đây?

 

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh