Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Level 2 » IQ Test
Loading...

Trắc nghiệm IQ - Đề số 12

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 15/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 859 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi
Câu 1

Cho hình dưới                                         Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 2

Nhìn các hàng ngang và dọc, nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp các ký hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Vậy ô hình nào ở trên kết hợp không đúng và phải thay thế bằng ô hình nào dưới đây?

 

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 3

Cho hình bên .

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình hộp thì có thể là duy nhất hình nào trong các hình dưới đây?

A.

Hình E

B.

Hình D

C.

Hình C

D.

Hình B

Câu 4

Cho chuỗi số sau:

1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?

Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?

A.

57

B.

48

C.

96

D.

35

Câu 5

Cho hình bên trái                            Hãy điền hình còn thiếu vào hình bên?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 6

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?

A.

Hình G

B.

Hình H

C.

Hình A

D.

Hình D

Câu 7

Cho chuỗi số sau:
                                     15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

A.

27,9,12

B.

25, 4, 6

C.

35, 6, 8

D.

40, 8, 6

Câu 8

Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc D bật đèn số 3 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng

Tắt lần lượt công tắc D, C, A và B với kết quả Hình 1 chuyển thành Hình. Vậy công tắc nào không hoạt động?

A.

Công tắc A

B.

Công tắc B

C.

Công tắc C

D.

Công tắc D

Câu 9

Từ nào trong ngoặc đơn gần nghĩa nhất với từ in hoa?

 

A.

Đáp án A

B.

Đáp án B

C.

Đáp án C

D.

Đáp án D

Câu 10

Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?

A.

15

B.

9

C.

7

D.

17

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh