Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Level 1 » IQ Test
Loading...

Trắc nghiệm IQ - Đề số 16

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 15/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 938 lượt xem Lượt thi 27 lượt thi
Câu 1

Hình nào sau đây là phù hợp nhất để điền vào dấu hỏi chấm.

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 2

Hình nào là hình kế tiếp trong dãy.

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 3

Con vật nào sống lâu nhất trong số các con sau:

Voi, Hổ, Rùa, Cá voi, Thỏ

A.

Voi

B.

Hổ 

C.

Rùa

D.

Cá Voi

Câu 4

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 4,7,8,?,16,19

A.

11

B.

15

C.

13

D.

18

Câu 5

Hai người cùng bắt đầu đi từ một điểm đi ngược hướng nhau 8 mét sau đó rẽ trái 3 mét. Hỏi hai người cách nhau bao nhiêu mét?

A.

8 mét

B.

10 mét

C.

12 mét

D.

14 mét

Câu 6

Có 7 con chó, 3 con mèo, 4 con gà. Vậy có tất cả bao nhiêu chân?

A.

48 chân

B.

50 chân

C.

54 chân

D.

58 chân

Câu 7

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau:

1 8 27 ? 125 216

A.

45

B.

64

C.

54

D.

45

Câu 8

Hãy tìm con số còn thiếu trong dãy số sau đây?

10 15 25 45 ? ? 325 (nhập hai kết quả liền nhau)

A.

85 và 165

B.

45 và 185

C.

35 và 255

D.
55 và 155
Câu 9

Hãy tìm các ký tự còn thiếu trong dãy ký tự sau đây?

B G D L F Q ?

A.

M

B.

H

C.

O

D.

P

Câu 10

Tìm số còn thiếu trong hình tròn sau đây?

 

A.

22

B.

23

C.

24

D.

25

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh