Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Level 1 » IQ Test
Loading...

Trắc nghiệm IQ - Đề số 28

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1233 lượt xem Lượt thi 124 lượt thi
Câu 1

Hình nào phù hợp với quy luật với các hình dưới đây

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Số nào không phù hợp với quy luật?

A.

4

B.

17

C.

188

D.

322

Câu 3

Hình nào dưới đây phù hợp với quy luật?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Gấp hình này sẽ được hình khối lập phương nào dưới đây?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 5

Điền vào dấu hỏi số nào dưới đây?

 

A.

–2

B.

–6

C.

3

D.

48

Câu 6

Khối Rubik nào sẽ là hình tiếp theo trong chuỗi dưới đây?

 

A.

D

B.

C

C.

B

D.

A

Câu 7

Hình nào phù hợp với quy luật?

 

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Số nào trong dãy sau không phù hợp với quy luật với các số còn lại?

2 — 3 — 6 — 7 — 8 — 14 — 15 — 30

A.

7

B.

3

C.

8

D.

15

Câu 9

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

 

A.

C

B.

D

C.

B

D.

A

Câu 10

Tìm số Y biết rằng Y nằm ở cột và hàng đều có tổng là 38?

 

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh