Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Level 3 » IQ Test
Loading...

Trắc nghiệm IQ - Đề số 30

; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/07/2016
In đề thi
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2123 lượt xem Lượt thi 379 lượt thi
Câu 1

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Nếu thanh Y chuyển động sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang trái, cùng vận tốc

C.

Sang phải, nhanh hơn

D.

Sang phải, chậm hơn

Câu 3

Nếu thanh Y chuyển động đều sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang phải, cùng vận tốc

C.

Sang phải, chậm hơn

D.

Sang trái, cùng vận tốc

Câu 4

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Mẫu nào có thể gấp thành hình dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Hình nào thích hợp để điền vào dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Điền hình thích hợp vào chỗ trống.

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh