Trang chủ » Thi thử trực tuyến » Lớp 11 » Ngữ văn
Loading...

Trắc Nghiệm Văn học Lớp 11 Bài 4

; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhât 09/07/2014
In đề thi
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 6125 lượt xem Lượt thi 817 lượt thi
Câu 1

Trong bài chiếu, Ngô Thì Nhậm cho rằng sứ mệnh của người hiền là phải làm gì?

A.

Làm ngôi sao sáng trên trời cao

B.

Làm quân sư đắc lực cho thiên tử

C.

Làm sứ giả cho thiên tử

D.

Làm viên ngọc sáng trong không giấu đi vẻ đẹp

Câu 2

Bi kịch của nhân vật trong “ Tự tình” là”:

A.

Bi kịch của tuổi xuân, của duyên

B.

Bi kịch của người làm lẽ

C.

Bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ nam quyền

D.

Cả a, b,c đều đúng

Câu 3

Đặc sắc nghệ thuật của bài “ Tự tình” là :

A.

Sử dụng thủ pháp đảo ngữ

B.

Sử dụng các thành ngữ

C.

Sử dụng những từ ngữ và hình ảnh gây ấn tượng mạnh

D.

Sử dụng thủ pháp đối lập

Câu 4

Cảnh thu trong bài “ Thu điếu” khá đặc trưng cho mùa thu của làng quê Việt Nam.Làm nên cái nét đặc trưng đó là do:

A.

Cảnh thu trong bài thơ vừa trong vừa đẹp

B.

Cảnh thu trong bài thơ vừa trong, vừa tĩnh

C.

Cảnh thu trong bài thơ vừa tĩnh vừa se lạnh

D.

Cảnh thu trong bài thơ vừa tĩnh, se lạnh và đượm buồn

Câu 5

Có thể coi giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX  là giai đoạn văn học nở rộ nhất của văn học trung đại.Nhận định này :

A.

Đúng

B.

Sai

C. D.
Câu 6

Trong những giai đoạn dưới đây, cảm hứng yêu nước ở giai đoạn nào trội nhất?

A.

Thế kỉ X - thế kỉ XV

B.

Thế kỉ XVI - thế kỉ XVII

C.

Thế kỉ XVIII

D.

Nửa đầu thế kỉ XIX

Câu 7

Cảm hứng nhân văn trong văn học giai đoạn thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX có điểm gì mới?

A.

Tình yêu thương và sự trân trọng con người.

B.

Đề cao ý thức cá nhân

C.

Tình yêu thiên nhiên, yêu cảnh sắc quê hương tha thiết

D.

Đề cao quyền sống và khát vọng sống của con người

Câu 8

Tác phẩmnào dưới đây đề cao truyền thống đạo lí của con người?

A.

“ Truyện Kiều” của Nguyễn Du

B.

“Chinh phụ ngâm khúc” của Đặng Trần Côn ( bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm)

C.

“Khóc Dương Khuê” của Nguyễn Khuyến

D.

“Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu

Câu 9

Gía trị nổi bật của “ Vào phủ chúa Trịnh” là:

A.

Gía trị hiện thực

B.

Gía trị nhân đạo

C.

Cả a,b đều đúng

D.
Câu 10

Quan niệm thẩm mĩ của các nhà thơ, nhà văn trung đại là:

A.

Hướng về cái đẹp trong quá khứ

B.

Thiên về cái cao cả, tao nhã.

C.

Thích sử dụng điển tích, điển cố, những thi liệu Hán học

D.

Cả a,b,c

Câu 11

“Một thể văn thư nhà vua dùng để ban bố cho thần dân nhằm trình bày một chủ trương, công bố kết quả một sự nghiệp” . Đặc điểm đó là của thể loại văn nào?

A.

Cáo

B.

Hịch

C.

Chiếu, biểu

D.

Tấu, sớ

Câu 12

Tác phẩm nào dưới đây thể hiện tư tưởng canh tân đất nước ?

A.

Chiếu cầu hiền

B.

Xin lập khoa luật

C.

Chạy giặc

D.

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Câu 13

Liên hệ, so sánh thường đi đôi với điều gì thì liên hệ so sánh mới trở nên sâu sắc?

A.

Khái quát

B.

Liên tưởng, tưởng tượng

C.

Nhận xét, đánh giá

D.

Dẫn chứng

Câu 14

Từ đầu thế kỉ XX, văn hóa Việt Nam chủ yếu tiếp xúc và chịu ảnh hưởng với:

A.

Văn hóa Trung Hoa

B.

Văn hóa Pháp

C.

Văn hóa Trung Hoa và văn hóa Pháp

D.

Văn hóa phương Tây nói chung

Câu 15

Luồng văn hóa mới chủ yếu du nhập vào nước ta chủ yếu là qua tầng lớp nào?

A.

Tầng lớp nho sĩ

B.

Tầng lớp no sĩ có tư tưởng tiến bộ

C.

Những người được đi du học ở Phương Tây

D.

Tầng lớp trí thức Tây học nói chung

Câu 16

Trong những năm đầu thế kỉ XX, ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính ở nước ta?

A.

Chữ Hán

B.

Chữ Nôm

C.

Chữ quốc ngữ

D.

Chữ Pháp

Câu 17

Quá trình hiện đại hóa nền văn học thực sự diễn ra đầu tiên là từ trong lĩnh vực báo chí.

Nhận định trên:

A.

Đúng

B.

Sai

C. D.
Câu 18

Tác phẩm văn xuôi chữ quốc ngữ có tính chất mở đầu là tác phẩm nào?

A.

Thầy La-ra-rô Phiền

B.

Hoàng Tố Oanh hàm oan

C.

Tố Tâm

D.

Chén thuốc độc

Câu 19

Mầm mống của văn học lãng mạn được nảy sinh từ:

A.

Thơ Tản Đà

B.

Tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Phách

C.

Cả a,b đều đúng

D.

Cả a,b đều sai

Câu 20

Trong nhóm các tác giả sau, ai là người không cùng nhóm với các tác giả còn lại?

A.

Thạch Lam

B.

Nguyễn Công Hoan

C.

Hồ DZếnh

D.

Thanh Tịnh

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh