Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Câu hỏi số 33283

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Cho biểu đồ về tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 – 2015

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A

Cơ cấu khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

B

Số lượt khách du lịch và tốc độ tăng doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

C

Tốc độ tăng số lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

D

Số lượt lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

Quan sát biểu đồ thấy, các đối tượng được biểu thị giá trị tuyệt đối và thể hiện số lượt khách du lịch (triệu khách) và doanh thu (nghìn tỉ đồng) . Vì vậy biểu đồ thể hiện số lượt khách du lịch và doanh thu ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015.

Đáp án: D

18/06/2018 | 10:19:20, 386 lượt xem    Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh