Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Câu hỏi số 33287

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Cho bảng số liệu

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015

(đơn vị: Nghìn người)

Năm

2005

2009

2013

2015

Tổng số dân

82392,1

86025,0

89759,5

91709,8

Trong đó – Thành thị

22332,0

25584,7

28874,9

31067,5

                – Nông thôn

60060,1

60440,3

60884,6

60641,3

Để thể hiện dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2005 – 2015 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A

Kết hợp

B

Cột chồng

C

Tròn

D

Miền

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thê hiện được dân số phân theo thành thị - nông thôn là biểu đồ cột chồng

Đáp án: B

18/06/2018 | 10:39:11, 264 lượt xem    Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh