Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 238649

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Phạm Văn Phúc
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
70 điểm
Mã đề thi 238649
Môn Toán học, Lớp 5
kết thúc thi 28/07/2018 | 19:21:43
BÀI THI SỐ #238649
Câu 1

Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3: 

A.

 872

B.

203

C.

161

D.

738

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Trung bình cộng của hai số là 183. Biết một trong hai số là 98. Tìm số còn lại. Số còn lại là:

A.

281

B.

464

C.

85

D.

268

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Giữa hai số chẵn có 31 số lẻ. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

62

B.

63

C.

64

D.

65

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Tổng hai số là 32916 và hiệu hai số là 320. Tìm số lớn.

A.

16298

B.

16618

C.

32596

D.

16778

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Tích của hai số bằng 47742. Nếu tăng số thứ nhất lên 4 lần và giảm số thứ hai đi 3 lần thì tích mới của hai số là:

A.

3979

B.

572904

C.

35807

D.

63656

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Trong một phép trừ, sau khi bớt ở số bị trừ đi 134 đơn vị và thêm vào số trừ 128 đơn vị thì hiệu của phép trừ đó là 619. Tìm hiệu ban đầu của phép trừ. Hiệu ban đầu của phép trừ là:

A.

613

B.

357

C.

625

D.

881

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Giữa hai số tự nhiên có 25 số tự nhiên khác. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

23

B.

24

C.

25

D.

26

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Tính giá trị của biểu thức a + b : 12 với a = 312 và b = 2460. Giá trị của biểu thức là

A.

231

B.

517

C.

751

D.

321

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Khi nhân một số với 36. Một bạn đã đặt nhầm các tích thẳng cột với nhau và được kết quả là 41967. Tích đúng là:

A.

4663

B.

167868

C.

1166

D.

1165

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Giữa hai số lẻ có 28 số chẵn. Hiệu giữa hai số đó là:

A.

54

B.

55

C.

56

D.

57

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
70 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh