Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 238661

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Kết quả bài thi của
Hoàng Mai Anh
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 10 câu hỏi
Làm trong 15 phút
30 điểm
Mã đề thi 238661
Môn Funy Test, Level 2
kết thúc thi 31/07/2018 | 20:27:57
BÀI THI SỐ #238661
Câu 1

Con sông nào dài nhất bán đảo Đông Dương?

A.

Sông Hồng

B.

Sông Thầy

C.

Mê kông

D.

Sông Ấn

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Tứ diện có bao nhiêu đường chéo?

A.

Không có

B.

8

C.

4

D.

2

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Rắn có mấy lá phổi?

A.

2

B.

4

C.

1

D.

3

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Truyện Kiều có bao nhiêu câu thơ?

A.

3425

B.

3542

C.

3323

D.

3254

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Hai điểm duy nhất của địa cầu không quay gọi là gì?

A.

Địa cực

B.

Trục

C.

Không có

D.

Chỉ có 1 điểm

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Loài trăn thường ngủ ở đâu?

A.

Trên nệm

B.

Trên cây

C.

Trên đá

D.

Trong hang

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng sóng thần ở biển?

A.

Gió lớn

B.

Bão

C.

Mưa

D.

 Động đất

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Loài lưỡng cư nào thường xuất hiện và kêu to sau cơn mưa:

A.

Ếch

B.

Cóc

C.

Nhái

D.

Ễnh ương

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Châu lục nào có diện tích lớn nhất?

A.

Châu Á

B.

Châu Mỹ

C.

Châu Phi

D.

Châu Âu

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Công thức tính diện tích hình chữ nhật?

A.

a + b

B.

(a + b) x 2

C.

a x b

D.

a - b

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
30 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh