Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 239570

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút;
Kết quả bài thi của
nguyễn hữu hội
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 25 phút
100 điểm
Mã đề thi 239570
Môn Tin học, Văn phòng
kết thúc thi 14/09/2018 | 10:14:58
BÀI THI SỐ #239570
Câu 1

Để copy một đoạn văn bản , lệnh nào sau đây là sai:

A.

Ctrl-c

B.

Ctrl-a

C.

Edit\copy

D.

Ctrl-v

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Trong MS-Word, muốn chèn thêm một hàng trong bảng biểu:

A.

Table\Insert\column

B.

Table\Insert\Row

C.

Table\Insert\Table

D.

Table\Insert\Cell

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

 Phím space có chức năng

A.

Tạo một ký tự trống

B.

Cả ba đều sai

C.

Xoá một ký tự

D.

Xuống dòng

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Xoá hàng được chọn

A.

Delete\Cells

B.

 Delete\Columns

C.

Delete\Row

D.

Delete\Table

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

 Phóng to ký tự đầu đoạn:

A.

Format\Tabs

B.

Format\Columns

C.

Format\Dropcap

D.

 Format\Change Case

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

 Phím tắt dùng để mở menu start trong win down:

A.

Ctrl-Esc

B.

Shift-Esc 

C.

Slt-Esc

D.

Slt-F1

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Lệnh replace tương ứng với phím

A.

Ctrl-A

B.

 Ctrl-V

C.

Ctrl-X

D.

Ctrl-H

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Muốn in văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?

A.

Ctrl-U

B.

Ctrl-I

C.

Ctrl-O

D.

Ctrl-P

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Đóng file văn bản ta dùng tổ hợp phím nào?

A.

Ctrl-W

B.

Ctrl-F4Cả hai đều đúng.

C.

Cả hai đều đúng.

D.

Cả hai đều sai

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Trong kiểu gõ VNI chữ ” Â “ được gõ:

A.

A6

B.

A7

C.

A8

D.

A9

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Ơ” được gõ:

A.

O5

B.

O6

C.

O7

D.

O8

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Trong kiểu gõ VNI, dấu huyền được gõ:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Dán một đoạn văn bản vừa copy đến một nơi khác ta dùng:

A.

Ctrl-C

B.

Ctrl-V

C.

Ctrl-X

D.

Ctrl-U

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Trong kiểu gõ VNI, chữ “Đ” gõ như thế nào?

A.

D6

B.

D7

C.

D8

D.

D9

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Bảng mã Unicode dựng sẵn phù hợp với Font chữ

A.

Time new romance

B.

Vni-times

C.

Vni-Time

D.

Vntime New romanc

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Tổ hợp phím nào tương ứng với lệnh File/new?

A.

Ctrl-B

B.

Ctrl-C

C.

Ctrl-D

D.

Ctrl-N

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Tổ hợp phím tương ứng với lệnh Format/Font?

A.

Ctrl-D

B.

Ctrl-J

C.

Ctrl-O

D.

Ctrl-L

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Hãy chỉ ra tổ hợp phím không cùng loại.

A.

Ctrl-N

B.

Ctrl-O

C.

Ctrl-C

D.

Ctrl-S

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Trong kiểu gõ VNI, dấu nặng là số

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Chữ “S” là dấu gì trong kiểu gõ VNI:

A.

Sắc

B.

Huyền

C.

Ngã

D.

Không có

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh