Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 241671

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Tran thi tam
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 20 phút
10 điểm
Mã đề thi 241671
Môn Tin học, Văn phòng
kết thúc thi 25/11/2018 | 07:54:13
BÀI THI SỐ #241671
Câu 1

Trong bảng tính Excell, tại ô B2 có công thức : = A1-5*$A2+$B$1. Khi sao chép công thức này tới ô D4thì công thức D4 sẽ là

A.

A1-5*$A2+$B$1

B.

C3-5*$A4+$B$1

C.

C3-5*$A2+$B$1

D.

A2-5*$A2+$B$1

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Để chọn khối ô là cả một dòng trong bảng tính, ta thực hiện như sau :

A.

Di chuyển con trỏ về đầu dòng và gõ tổ hợp phím CTRL+SHIFT+END

B.

Nhấn chuột trái vào chữ số tiêu đề dòng tương ứng

C.

Nhấn CTRL+A

D.

Nhấn ALT+END

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Tại ô A1 có chuỗi dữ liệu là "Nguyễn Văn" tại ô B1 có chuỗi dữ liệu là " Toàn". Để ô C1 cho kết quả là "Nguyễn VănToàn" thì ta phải nhập vào ô C1 công thức nào trong các công thức dưới đây :

A.

A1&B1

B.

=A1&B1

C.

="A1&B1"

D.

=A1+B1

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Các ô nằm trên dòng hoặc cột bị che dấu (hide) thì

A.

Không nhìn thấy trên màn hình

B.

Không có giá trị tham chiếu

C.

Không tồn tại trong bảng tính

D.

Các câu trên đều sai

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Công thức = And(4<5,"a"<>"b",16/2=8) cho kết quả là

A.

TRUE

B.

FALSE

C.

Báo lỗi vì công thức sai

D.

Các đáp án trên là sai

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Tại ô C3 có công thức : =B3/2.Điều gì sẽ xảy ra nếu ta xoá đi cột B:

A.

Kết quả ô C3 không thay đổi

B.

Xuất hiện mã lỗi #REF!

C.

Xuất hiện mã lỗi # VALUE!

D.

Xuất hiện mã lỗi # NAME?

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại "Đạt", ngược lại thì xếp loại " Không đạt". Theo bạn chọn phương án nào là đúng ?(Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

A.

=if(G6<5,"Không đạt","Đạt")

B.

=if(G6<5,"Đạt","Không đạt")

C.

=(G6<5,"Không đạt","Đạt")

D.

=if(and(G6<5,"Không đạt","Đạt")

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Trong bảng tính Excel, để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, bạn chọn bảng dữ liệu đó và nhấn chuột trái chọn Format/Cells rồi chọn thẻ:

A.

Boder

B.

Font

C.

Patemrn

D.

Alignment

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Để chỉnh sửa dữ liệu trong một ô Excel ta thực hiện :

A.

Chọn ô và kích chuột vào nội dung tại thanh Fomula

B.

Kích đúp chuột vào ô cần sửa

C.

Chọn ô cần sửa và nhấn phím F2

D.

Cả 3 đáp án trên đều đúng

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Sự khác nhau cơ bản khi gõ một dãy số và sau khi gõ một chuỗi ký tự là :

A.

Dãy số nằm bên trái ô, chuỗi ký tự nằm bên phải ô

B.

Dãy số nằm bên giữa ô, chuỗi ký tự nằm bên phải ô

C.

Dãy số nằm bên phải ô, chuỗi ký tự nằm bên trái ô

D.

Cả dãy số và chuỗi ký tự nằm bên phải ô

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Để in một bảng tính theo chiều nằm ngang hay thẳng đứng theo khổ giấy, bạn chọn thao tac :

A.

File/Web Page/pape, rồi chọn chiều in

B.

File/Page Setup/pape, rồi chọn chiều in

C.

Insert/Page preview/pape, rồi chọn chiều in

D.

Insert/Border And Shading/pape, rồi chọn chiều in

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng :

A.

Bảng tính có thể có đến 512 cột, các cột được đánh số thứ tự bằng các chữ cái A,B,C,…,AA,AB,AC,…

B.

Bảng tính có 256 cột. Các cột được đánh số thứ tự bằng các chữ cái A,B,C, …,AA,AB,AC,…

C.

Bảng tính có 24 cột và 512 dòng

D.

Bảng tính có 24 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng chữ cái A,B,C,… Z

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Sum(D3:D5)

A.

7

B.

9

C.

8

D.

12

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Max(D3:D5)

A.

7

B.

5

C.

8

D.

12

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = min(D3:D5)

A.

7

B.

5

C.

3

D.

12

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Average(D3:D5)

A.

4

B.

5

C.

3

D.

12

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Nếu ô D3 = 6,D4 =5,D5 =90. Kết quả ở ô D6 bằng bao nhiêu nếu ta nhập công thức : = Count(D3:D5)

A.

11

B.

95

C.

101

D.

3

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Để kết nối vào mạng Internet, chúng ta cần tối thiểu

A.

Một máy tính đã được cài hệ điều hành, hoạt động tốt.

B.

Các đáp án còn lại.

C.

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (hay còn gọi là ISP) cung cấp dịch vụ Internet cho máy tính của bạn.

D.

Máy tính phải có ít nhất một cổng giao tiếp mạng như: Modem, Nic, Cable, ...

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Công việc nào sau đây bắt buộc máy tính của bạn phải nối mạng Internet:

A.

Vẽ một bức tranh dựa vào phần mềm Paint.

B.

Gửi một bức thư điện tử cho khách hàng.

C.

Tra cứu từ điển Anh Việt

D.

Soạn thảo một văn bản Tiếng Việt.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Một công văn được Sở giáo dục và đào tạo gửi qua Website ngành. Hỏi bao lâu kề từ khi gửi, các đơn vị cơ sở nhận được công văn này

A.

Sau 1 giờ

B.

Sau 24 giờ

C.

Sau 1 tuần

D.

Ngay sau khi gửi

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
10 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh