Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 241859

; Môn học: ; 24 câu hỏi; Làm trong 35 phút;
Kết quả bài thi của
Trịnh Khánh Linh
Ngày sinh: 18/11/2003
Đề thi có 24 câu hỏi
Làm trong 35 phút
87.5 điểm
Mã đề thi 241859
Môn Sinh học, Lớp 10
kết thúc thi 18/12/2018 | 22:57:11
BÀI THI SỐ #241859
Câu 1

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

A.

Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh mạch) không có mạch nối. Vì tốc độ máu chảy chậm.

B.

Vì tốc độ máu chảy chậm.

C.

Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn.

D.

Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô – máu.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

ADN là thuật ngữ viết tắt của :

A.

axit nucleic.

B.

axit nucleotit.

C.

axit đêoxiribonuleic.

D.

axit ribonucleic.

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Đơn phân của ADN là:

A.

nuclêôtit.

B.

axít amin.

C.

bazơ nitơ.

D.

axít béo.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Mỗi nuclêôtit cấu tạo gồm:

A.

đường pentôzơ và nhóm phốtphát.

B.

nhóm phốtphát và bazơ nitơ.

C.

đường pentôzơ, nhóm phốtphát và bazơ nitơ.

D.

đường pentôzơ và bazơ nitơ.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

ADN là một đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại:

A.

ribonucleotit ( A,T,G,X ).

B.

nucleotit ( A,T,G,X ). 

C.

ribonucleotit (A,U,G,X ). 

D.

nuclcotit ( A, U, G, X).

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Hai chuỗi pôlinuclêôtit của ADN liên kết với nhau bởi liên kết :

A.

hyđrô.

B.

peptit.

C.

ion.

D.

cộng hoá trị.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Loại phân tử có chức năng truyền thông tin từ ADN tới riboxom và được dùng như khuôn tổng hợp nên protein là:

A.

AND.

B.

rARN.

C.

mARN.

D.

tARN.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Loại ARN được dùng là khuôn để tổng hợp prôtêin là :

A.

mARN.

B.

tARN.

C.

rARN.

D.

cả A, B và C.

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Các phân tử ARN được tổng hợp nhờ quá trình :

A.

Tự sao.

B.

Sao mã.

C.

Giải mã.

D.

Phân bào.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường :

A.

tồn tại tự do trong tế bào.

B.

liên kết lại với nhau.

C.

bị các enzin của tế bào phân huỷ thành các Nuclêôtit.

D.

bị vô hiệu hoá.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần:

A.

đường.

B.

nhóm phốtphát.

C.

bazơ nitơ.

D.

cả A và C.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Bào quan gồm  cả ADN  và prôtêin là :

A.

ti thể.

B.

ribôxôm.

C.

trung tử.

D.

nhiễm sắc thể.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Những sinh vật nào dưới đây có vật chất di truyền là ARN ?

A.

virut cúm.

B.

thể ăn khuẩn.

C.

virut gây bệnh xoăn lá cà chua.

D.

B và C.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Chiều xoắn của mạch pôlinuclêôtit trong cấu trúc bậc 2 của phân tử AND :

A.

ngược chiều kim đồng hồ.

B.

thuận chiều kim đồng hồ.

C.

từ trái sang phải.

D.

A và C. 

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Những quá trình nào dưới đây tuân thủ nguyên tắc bổ sung ?

A.

Sự hình thành pôlinuclêôtit mới trong quá trình tự sao của AND.

B.

Sự hình thành m ARN trong quá trình sao mã.

C.

Sự dịch mã di truyền do t ARN thực hiện tại ribôxôm, sự hình thành cấu trúc bậc 2 của t ARN.

D.

cả 4 trả lời trên đều đúng.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Trong các cấu trúc tế bào cấu trúc không chứa axitnuclêic là :

A.

ti thể.

B.

lưới nội chất có hạt.

C.

lưới nội chất trơn.

D.

nhân.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Cấu trúc mang và truyền đạt thông tin di truyền là:

A.

protein.

B.

ADN.

C.

mARN.

D.

rARN.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Trong nhân của tế bào sinh vật nhân chuẩn :

A.

phần lớn ADN mã hoá cho prôtêin.

B.

ADN nhân mã hoá cho sự tổng hợp của rARN.

C.

tất cả prôtêin là  histôn.

D.

sự phiên mã của ADN chỉ xảy ra trong vùng dị nhiễm sắc.

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Liên kết hyđrô có mặt trong các phân tử :

A.

ADN.

B.

prôtêin.

C.

CO2 .

D.

cả A và B.

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Các đặc điểm của cơ thể sinh vật được quy định bởi :

A.

Tế bào chất.

B.

Các bào quan.

C.

ARN.

D.

ADN.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 21

Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi :

A.

số vòng xoắn.

B.

tỷ lệ A + T / G + X.

C.

chiều xoắn.

D.

số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nuclêôtit.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 22

Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là :

A.

cộng hoá trị.

B.

hyđrô.

C.

ion.

D.

Vande – van.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 23

Chức năng của ADN là:

A.

cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein.

B.

truyền thông tin tới riboxôm.

C.

lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền.

D.

vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 24

Vai trò cơ bản của các liên kết yếu là duy trì cấu trúc:

A.

hoá học của các đại phân tử.

B.

không gian của các đại phân tử.

C.

protein.

D.

màng tế bào.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
87.5 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh