Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 241865

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
Nguyễn Hồng Quân
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 20 câu hỏi
Làm trong 20 phút
25 điểm
Mã đề thi 241865
Môn Địa lý, THPT Quốc gia
kết thúc thi 19/12/2018 | 16:13:18
BÀI THI SỐ #241865
Câu 1

Khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất trong hoạt động nội thương của nước ta là : 

A.

Nhà nước. 

B.

Tập thể.   

C.

Tư nhân, cá thể. 

D.

Nước ngoài.

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Đây không phải là đặc điểm hoạt động nội thương của nước ta thời kì sau Đổi mới. 

A.

Đã hình thành hệ thống chợ có quy mô lớn bên cạnh hệ thống chợ quê. 

B.

Cả nước có một thị trường thống nhất, tự do lưu thông hàng hoá. 

C.

Hàng hoá ngày càng đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng lên. 

D.

Đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hàng hoá cho người dân. 

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Hàng nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất ở nước ta hiện nay là : 

A.

Lương thực, thực phẩm. 

B.

Nguyên, nhiên vật liệu.

C.

Máy móc thiết bị. 

D.

Hàng tiêu dùng. 

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của nước ta là 32 441 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 36 978 triệu USD. Số liệu nào sau đây chưa chính xác ? 

A.

Cán cân xuất nhập khẩu là 4537 triệu USD. 

B.

Nước ta nhập siêu 4537 triệu USD. 

C.

Tỉ lệ xuất nhập khẩu là 87,7%. 

D.

Cơ cấu xuất nhập khẩu là 46,7% và 53,3%. 

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là :

A.

Hàng may mặc.

B.

Hàng thuỷ sản. 

C.

Gạo. 

D.

Dầu thô. 

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Đây là những hạn chế của hàng chế biến để xuất khẩu nước ta. 

A.

Tỉ trọng hàng gia công còn lớn. 

B.

Giá thành sản phẩm còn cao. 

C.

Phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập. 

D.

Tất cả các nhược điểm trên. 

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là : 

A.

Các nước ASEAN. 

B.

Các nước EU. 

C.

Hoa Kì. 

D.

Trung Quốc. 

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8

Hiện nay, sự phân bố các hoạt động du lịch của nước ta phụ thuộc nhiều nhất vào : 

A.

Sự phân bố dân cư. 

B.

Sự phân bố các ngành sản xuất. 

C.

Sự phân bố các tài nguyên du lịch. 

D.

Sự phân bố các trung tâm thương mại, dịch vụ. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9

Các di sản thế giới của nước ta tập trung nhiều nhất ở khu vực : 

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

B.

Đồng bằng sông Hồng. 

C.

Duyên hải miền Trung. 

D.

Đông Nam Bộ. 

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Các di sản thế giới của nước ta tập trung nhiều nhất ở khu vực : 

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

B.

Đồng bằng sông Hồng. 

C.

Duyên hải miền Trung. 

D.

Đông Nam Bộ. 

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1990 - 2005. (Đơn vị : %) 

Năm 

Loại 

1990 1992  1995  2000  2005 
Xuất khẩu  45,6  50,4  40,1  49,6  46,7 
Nhập khẩu  54,4  49,6  59,9  50,4  53,3

Nhận định đúng nhất là :

A.

Nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu. 

B.

Nhập khẩu luôn chiếm tỉ trọng cao hơn xuất khẩu. 

C.

Tình trạng nhập siêu có xu hướng ngày càng tăng.

D.

Năm 2005, nhập siêu lớn do các nhà đầu tư nhập máy móc thiết bị nhiều.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Thị trường xuất nhập khẩu của nước ta hiện nay có đặc điểm :

A.

Thị trường xuất khẩu trùng khớp với thị trường nhập khẩu.

B.

Hoa Kì là thị trường xuất khẩu lớn nhất còn châu Á là thị trường nhập khẩu lớn

nhất.

C.

Hoa Kì là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn

nhất.

D.

Các nước ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Hoa Kì là thị trường nhập khẩu lớn nhất.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta hiện nay là :

A.

Khoáng sản.

B.

Hàng công nghiệp nặng.

C.

Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công.

D.

Hàng nông, lâm, thuỷ sản.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Đây là một trong những đổi mới về cơ chế hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta.

A.

Mở rộng thị trường sang các nước thuộc khu vực II và III.

B.

Từng bước hội nhập vào thị trường thế giới.

C.

Mở rộng quyền hoạt động cho các ngành và các địa phương.

D.

Duy trì và phát triển ở các thị trường truyền thống.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Trong hoạt động về kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay, quan trọng nhất là :

A.

Hoạt động ngoại thương (xuất nhập khẩu).

B.

Hợp tác quốc tế về đầu tư và lao động.

C.

Du lịch quốc tế và các hoạt động thu ngoại tệ khác.

D.

Tất cả các ý trên.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Ý nào sau đây không đúng với ngành nội thương của nước ta?

A.

Trong cả nước đã hình thành thị trường thống nhất.

B.

Hàng hóa phong phú, đa dạng.

C.

Thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

D.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiềm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX đến nay, hoạt động nội thương đã trở nên nhộn nhịp, chủ yếu là do:

A.

Sự xâm nhập hàng hóa từ bên ngoài vào.

B.

Thay đổi cơ chế quản lí.

C.

Nhu cầu của người dân tăng cao.

D.

Hàng hóa phong phú, đa dạng.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Sự phát triển của ngành nội thương thể hiện rõ rệt qua:

A.

Lao động tham gia trong ngành nội thương.

B.

Lực lượng các cơ sở buôn bán.

C.

Tổng mức bán lẻ của hàng hóa.

D.

Các mặt hàng buôn bán ở các chợ.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005, khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất?

A.

Khu vực Nhà nước.

B.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

C.

Khu vực ngoài Nhà nước.

D.

Câu A và B đúng.

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Từ 1995 đến 2005, cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự chuyển dịch theo hướng:

A.

Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

B.

Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước.

C.

Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D.

Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và Tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước

Trả lời: Không có câu trả lời (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
25 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh