Trang chủ » Thi thử trực tuyến
Loading...

Kết quả bài thi số 242653

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 60 phút;
Kết quả bài thi của
Ngô ngọc thu
Ngày sinh: 22/01/2001
Đề thi có 40 câu hỏi
Làm trong 60 phút
55 điểm
Mã đề thi 242653
Môn IQ Test, Level 1
kết thúc thi 05/05/2019 | 21:46:51
BÀI THI SỐ #242653
Câu 1

Tìm chữ cái khác loại trong các chữ sau:

A.

J

B.

M

C.

A

D.

K

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 2

Tìm hình nào sau đây phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 3

Số nào là số tiếp theo của dãy: 4; 25; 100; 289; …

A.

 525

B.

676

C.

425

D.

575

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 4

Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A.

20

B.

22

C.

24

D.

26

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 5

Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây ?

A.

18

B.

21

C.

29

D.

33

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 6

Hình nào dưới đây phù hợp với quy luật?

 

A.

B.

C.

D.

Trả lời: D (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 7

Số nào còn thiếu trong dãy sau :

 

A.

51/6

B.

51/16

C.

78/12

D.

94/5

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 8


Tìm hình thích hợp thay cho dấu hỏi (?)

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 9


Tìm hình logic

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 10

Số tiếp theo trong dãy số dưới là số nào 100, 98, 94, 86, ?

A.

70

B.

77

C.

86

D.

94

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 11

Nếu bạn muốn sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, thì con đường cơ bản phải làm gì?

A.

Sản xuất ra nhiều sản phẩm và chấp nhận bán hàng hoá theo giá thị trường.

B.

Năng động, sáng tạo, tìm đến những mặt hàng có nhiều lợi nhuận.

C.

Năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

D.

Đề nghị nhà nước hỗ trợ vốn, công nghệ, thông tin và bảo hộ sản xuất.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 12

Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?

A.

Đúng 

B.

Sai

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 13

Bạn hãy cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:

A.

Mặt trời- Trái Đất- Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng

B.

Mặt trời- Mặt Trăng- Trái Đất, nằm trên một đường thẳng

C.

Mặt Trăng- Trái Đất- Mặt Trời, nằm trên một đường thẳng

D.

Trái Đất- Mặt Trời- Mặt Trăng, nằm trên một đường thằng

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 14

Số còn thiếu ở dấu chấm hỏi là số nào? 

A.

4

B.

6

C.

8

D.

12

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 15

Nhà Thanh có ao bèo 1.000m2, ngày hôm sau số lượng bèo sẽ nở gấp đôi ngày hôm trước, đến ngày thứ 18 thì bèo đã nở được nửa ao. Vậy đến ngày thứ bao nhiêu thì bèo sẽ nở đầy ao?

A.

01

B.

19

C.

 36

D.

02

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 16

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 17

Hình nào khác những hình còn lại?

 

A.

A

B.

B

C.

C

D.

E

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 18

Một con cá có đầu dài 9cm. Đuôi dài bằng đầu cộng với nửa người. Người thì dài bằng đầu cộng đuôi. Con cá dài:

A.

68 cm

B.

70 cm

C.

72 cm

D.

74 cm

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 19

Tìm hình X? Biết rằng X là hình được lặp lại 2 lần, thuộc cột C3 và dòng L2 nhưng không thuộc cột C1 trong ma trận hình dưới đây.

 

A.

C

B.

D

C.

B

D.

A

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 20

Nếu thanh Y chuyển động sang trái với một vận tốc đều, thì thanh X sẽ chuyển động như thế nào?

A.

Sang trái, nhanh hơn

B.

Sang trái, cùng vận tốc

C.

Sang phải, nhanh hơn

D.

Sang phải, chậm hơn

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 21

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 22

"Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:

A.

Đúng

B.

Sai

C.

Ý kiến khác

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 23

Số nào sẽ thay vào dấu chấm hỏi trong hình bên dưới? 

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 24

Cầu thủ bóng đá A có một người em trai. Người em này không chịu gọi cầu thủ A là anh. Vì sao vậy?

A.

Vì người em trai không thích cầu thủ đá bóng.

B.

Vì người em trai không thích gọi như thế.

C.

Vì A là cầu thủ nữ.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 25

Chọn hình đúng nhất?

A.

B.

C.

D.

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 26

Điền hình còn thiếu ?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 27

Điền tiếp vào chuỗi sau: 1, 3, 7, 15, 31, ?

A.

43

B.

53

C.

63

D.

73

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 28

Một người đi săn. Ông ta xuất phát từ nhà đi theo hướng Nam 2km, rồi đi tiếp sang hướng Đông 3km. Sau đó ông ta đi theo hướng Bắc 2km thì về đến nhà. Tại sao vậy?

A.

Vì nhà ông ở cực Bắc của trái đất.

B.

Vì nhà ông ở cực Đông của trái đất.

C.

Vì nhà ông ở cực Nam của trái đất.

D.

Vì nhà ông ở cực Tây của trái đất.

Trả lời: C (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 29

Những mảnh dưới đây, khi lắp vào mảnh bên trái, sẽ hình thành một hoàn hảo vuông?

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 30

Từ nào trong ngoặc đơn gần nghĩa nhất với từ in hoa?

 

A.

Đáp án A

B.

Đáp án B

C.

Đáp án C

D.

Đáp án D

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 31

Nếu DIDIIDID tương ứng với số 49499494, thì DIIDIIDD sẽ tương ứng với số nào ?

A.

94494499

B.

49949944

C.

94944949

D.

49944949

Trả lời: B (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 32

Hãy vẽ hình còn thiếu trong chuỗi hình bên dưới.

A.

B.

C.

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 33

Con nào khác nhất trong các loài vật sau:

A.

Chó

B.

   

C.

Gấu

D.

Heo

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 34

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A.

5 giờ 30 phút

B.

5 giờ 20 phút

C.

4 giờ 48 phút

D.

3 giờ 12 phút

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 35

Số nào trong dãy sau không phù hợp với quy luật với các số còn lại?

2 — 3 — 6 — 7 — 8 — 14 — 15 — 30

A.

3

B.

7

C.

8

D.

15

Trả lời: C (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 36

Cho chuỗi số sau:
                                     15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

A.

27,9,12

B.

25, 4, 6

C.

35, 6, 8

D.

40, 8, 6

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 37

Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với các từ còn lại?

A.

Suy nghĩ

B.

Gọi

C.

Nói 

D.

Viết

Trả lời: A (Đúng)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 38

Hình tiếp theo sẽ là hình nào trong các hình sau đây?

 

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Trả lời: B (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 39

Nhìn các hàng ngang và dọc, nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp các ký hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Vậy ô hình nào ở trên kết hợp không đúng và phải thay thế bằng ô hình nào dưới đây?

 

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Trả lời: D (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
Câu 40

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Trả lời: A (Sai)     Chi tiết     Báo sai sót
55 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Loading...

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ thi thử trực tuyến - ThiThu24h
Copyright © 2018. All rights reserved. Phát triển bởi VinaGon
• Liên hệ hỗ trợ   • Quy định chung   • Chính sách bảo mật • Hướng dẫn sử dụng   • Tin tức tuyển sinh